27/04/2014

Καταγγελία ΠΚΣ στη Δ. Κτην.κής Χαλκίδας για παράνομες στειρώσεις από αλλοδαπούς

Προς: Δ/νση Κτηνιατρικής Ευβοίας

ΘΕΜΑ: «Έλεγχος κτηνιατρικών πράξεων»
Σύμφωνα με πληροφορίες του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου, στο κτηνιατρείο της κας Ταπούτη Ειρήνης (Πολυτεχνείου 1, Χαλκίδα), εκτελούνται κτηνιατρικές πράξεις (εμβολιασμοί, στειρώσεις), από ομάδα αλλοδαπών μη κτηνιάτρων.
Παρακαλούμε για την άμεση διερεύνηση του θέματος από την υπηρεσία σας, αναφορικά με τις προϋποθέσεις των παραπάνω κτηνιατρικών πράξεων, ώστε να απαντηθούν τα εξής ερωτήματα:

-Ποια τα ακριβή στοιχεία των εν λόγω κτηνιάτρων?

-Είναι οι συγκεκριμένοι κτηνίατροι, κάτοχοι της ειδικής άδειας που εκδίδεται από το ΓΕΩΤΕΕ και αναφέρεται στην ΚΥΑ, περί περιστασιακής παροχής υπηρεσιών στα κράτη της Ε.Ε.?

- Ποιος επίσημος φορέας ελέγχει αν τα ζώα που υποβάλλονται στις συγκεκριμένες κτηνιατρικές πράξεις είναι δεσποζόμενα ή αδέσποτα?

Σας παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες προς αποκατάσταση της έννομης τάξης και της εφαρμογής των κανόνων δεοντολογίας, εάν διαπιστωθεί ότι αυτοί δεν τηρούνται, καθώς και για την ενημέρωσή μας για το αποτέλεσμα του υπηρεσιακού σας ελέγχου.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Κ.Σ.
ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΘΗΝΑ
επιστροφή