20/05/2006

«Άδεια Λειτουργίας Κτηνιατρείου Μικρών ή Μεγάλων Ζώων», Δεκέμβριος 2005

Όροι και προυποθέσεις

Όσοι συνάδελφοι δεν έχουν «Άδεια Λειτουργίας Κτηνιατρείου Μικρών ή Μεγάλων Ζώων»* αλλά λειτουργούν κτηνιατρείο πρέπει το συντομότερο δυνατό να βγάλουν, προκειμένου να χορηγούν νόμιμα τα κτηνιατρικά φάρμακα. Με τροπολογία του πρόσφατου Νόμου 3399/2005 του ΥΑΑΤ δόθηκε προθεσμία ενός έτους, από 17.10 2005 έως 17.10.2006, προκειμένου να νομιμοποιηθούν τα ήδη λειτουργούντα κτηνιατρεία. Όλη τη νομοθεσία διαβάστε τη στο 62ο τεύχος της "Κτηνιατρικής Ενημέρωσης" ή κατεβάστε την από την Ιστοσελίδα του Συλλόγου www.hva.gr.
Υπενθυμίζουμε ότι τα απαραίτητα έγγραφα για κατάθεση στις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής είναι:

 1. Αίτηση με την οποία θα ορίζεται κτηνίατρος επιστημονικός υπεύθυνος
 2. Πτυχίο Κτηνιατρικής
 3. Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Κ.Σ.
 4. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΕΕ
 5. Τοπογραφικό διάγραμμα με κάτοψη των εγκαταστάσεων και απαιτούμενων χώρων σε κλίμακα 1:100
 6. Έκθεση περιγραφική του εξοπλισμού
 7. Τα 4 βιβλία του Άρθρου 7 του Π.Δ. 463/78 αριθμημένα δηλ.:
  α. Βιβλίο Επιθεωρήσεων
  β. Βιβλίο καταχωρήσεως διαγιγνωσκομένων μεταδοτικών νοσημάτων υποχρεωτικής δηλώσεως
  γ. Βιβλίο διενεργουμένων προληπτικών εμβολιασμών εναντίον μεταδοτικών νοσημάτων υποχρεωτικής δηλώσεως
  δ. Βιβλίο πραγματοποιούμενων απολυμάνσεων

* Η διαφορά της Άδειας Λειτουργίας Κτηνιατρείου Μικρών Ζώων και αυτής για Μεγάλα Ζώα είναι στις διαφορετικές απαιτήσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις και χώρους (π.χ. για Μικρά ζώα αίθουσα εξετάσεων 12m² και αίθουσα αναμονής 12m² κατ' ελάχιστον ενώ για Μεγάλα ζώα αίθουσα εξετάσεων 30m² και προαύλιο 70m² τουλάχιστον) και σε καμία περίπτωση δεν έχει σχέση με τα φάρμακα που υπάρχουν στο κτηνιατρείο. Σε κανένα Νόμο ή Υπουργική Απόφαση δεν αναφέρεται ότι όποιος έχει Άδεια Λειτουργίας Κτηνιατρείου Μικρών Ζώων απαγορεύεται να έχει φάρμακα για παραγωγικά ζώα μιας και δεν μπορεί να απαγορευθεί σε κτηνίατρο να επισκεφθεί εκτροφή παραγωγικών ζώων και να χορηγήσει τα αναγκαία φάρμακα, όσο και αν κάποιοι θέλουν να μας ευνουχήσουν...

Από τη Δ.Ε.

6.12.2005

επιστροφή