28/03/2013

Σεμινάριο για την Πτηνοτροφία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΖΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝΟΣΩΝ
Αθήνα, 20/03/2013
Αρ.Πρωτ: 1107/34691
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Σεμινάριο για την Πτηνοτροφία

Παρακαλείστε να συμμετέχετε στο Σεμινάριο για την πτηνοτροφία, που διοργανώνει το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Σαλμονελλών (Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χαλκίδας του ΥΠΑΑΤ) σε συνεργασία με το Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Δ/νσης Υγείας των Ζώων του ΥΠΑΑΤ και το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Ευβοίας. Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί στις 10 Απριλίου 2013 στη Χαλκίδα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της ΠΕ Ευβοίας (Χαϊνά 93), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

Στο σεμινάριο εκτός από τους Κτηνιάτρους των Τμημάτων Κτηνιατρικής και των Κρατικών Εργαστηρίων, θα προσκληθούν να συμμετέχουν ιδιώτες κτηνίατροι που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της πτηνοτροφίας και πτηνοτρόφοι. Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους ιδιώτες κτηνίατρους καθώς και τους πτηνοτρόφους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή δικαιοδοσίας σας για την εν λόγω διεξαγωγή.

Από το προσωπικό των Τμημάτων Κτηνιατρικής εγκρίνουμε τη μετακίνηση έως δύο κτηνιάτρων, ενώ από το προσωπικό των Γεν. Δ/νσεων Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής τη μετακίνηση ενός κτηνιάτρου.

Για κάθε μετακινούμενο εγκρίνονται ημέρες εκτός έδρας μέχρι 3 και η χρήση ΙΧ αυτοκινήτου, συνήθων συγκοινωνιακών μέσων ή αεροπλάνου.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις των Υπηρεσιών σας.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα του Σεμιναρίου.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Σ. Ντουντουνάκης


Ώρα
Πρόγραμμα
9:30-10:00 Εγγραφές συμμετεχόντων
10:00-10:30 Χαιρετισμοί
10:30-10:45 Σαλμονέλωση: παγκόσμια  προσέγγιση - Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χαλκίδας
10:45-11:00 Σαλμονέλα και  Μικροβιακή Αντοχή – Κτηνιατρικό  Εργαστήριο Χαλκίδας
11:00-11:30 Ευρωπαϊκή και  Εθνική Νομοθεσία για την Εφαρμογή των Προγραμμάτων Ελέγχου της  σαλμονέλλωσης στα πουλερικά
Αποτελέσματα  εφαρμογής των Προγραμμάτων Ελέγχου  της σαλμονέλλωσης τα έτη 2007-2012
 Κοινοτικοί  Έλεγχοι στην Ελλάδα τα έτη  2007-2012
ΥπΑΑΤ, ΔΥΖ, Τμήμα  Ζωοανθρωπονόσων
11:30-11:50 Επίσημος Έλεγχος  στο πλαίσιο των ΕΠΕΣ -Μέτρα  σε περίπτωση ύποπτου ή θετικού  σμήνους στη Salmonella spp στις όρνιθες  αναπαραγωγής, ωοπαραγωγής, κρεοπαραγωγά ορνίθια και ινδόρνιθες - ΥπΑΑΤ, ΔΥΖ, Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων
11:50-12:15 Διάλειμμα
12:15-12:30 Αποστολή των  δειγμάτων στο εργαστήριο – Κτηνιατρικό  Εργαστήριο Χαλκίδας
12:30-12:45 Βιοασφάλεια στις πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις–  Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χαλκίδας
12:45-13:00 Ορθή πρακτική εμβολιασμών στην πτηνοτροφία - Τμήμα  Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
13:00-13:10 Διαχωρισμός εμβολιακού-άγριου στελέχους Σαλμονέλας μετά  τον  εμβολιασμό – Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χαλκίδας
13:10-13:30 Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για την πληρωμή στους δικαιούχους των επιλέξιμων δαπανών στα πλαίσια των  Προγραμμάτων σαλμονέλλωσης ΥπΑΑΤ, ΔΥΖ, Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων
13:30-14:30 Συζήτηση
14:30 Λήξη σεμιναρίου
επιστροφή