18/02/2013

Πρακτικό σεμινάριο Κτηνιατρικής ΑΠΘ: «Υπερηχοτομογραφία της Κοιλιάς και της Καρδιάς – Τα Βασικά και Θεμελιώδη»

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. υλοποιείται κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 πρακτικό σεμινάριο με τίτλο «Υπερηχοτομογραφία της Κοιλιάς και της Καρδιάς – Τα Βασικά και Θεμελιώδη».

Σκοπός αυτού του πρακτικού σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να εκπαιδευτούν στις βασικές αρχές και τεχνικές εφαρμογής της υπερηχοτομογραφίας στα μικρά ζώα (ζώα συντροφιάς) και να καταστούν ενημερωμένοι επαγγελματίες, ώστε να εφαρμόσουν την υπερηχοτομογραφία στην καθημερινή πράξη.

Στους συμμετέχοντες σε αυτό το πρακτικό σεμινάριο, θα χορηγηθούν:

α) Βεβαίωση συμμετοχής,

β) Πιστοποιητικό κατάρτισης-επιμόρφωσης

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 8/2/2013 έως 31/3/2013 και μόνον ηλεκτρονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Δομής Διά Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ.: diaviou.auth.gr.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διά Βίου Μάθησης
καθηγητής Στ. Ανδρέου

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Προγράμματος
Αν. καθηγητής Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας
επιστροφή