11/01/2013

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΥΑΑΤ καταλόγου Κτηνιατρείων Μικρών και Παραγωγικών Ζώων, Κτηνιατρικών Κλινικών, Κτηνιατρικών Γραφείων και Κτηνιατρικών Φαρμακείων

Αναρτούνται μόνο όσα κτηνιατρεία έχουν νόμιμες άδειες. Όποιοι συνάδελφοι δεν βρίσκουν το όνομά τους να επικοινωνήσουν με τις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής της περιοχής τους

Τον τελευταίο κατάλογο μπορείτε να τον κατεβάζετε πάντα από εδώ:

Κατάλογος Ιδιωτικών Ιατρείων-Κλινικών Ζώων Συντροφίας & Παραγωγικών Ζώων Επικρατείας

επιστροφή