22/04/2009

«Πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ, 5 κτηνίατρων στο ΥΑΑΤ στην Αθήνα και ενός στη Θεσσαλονίκη»

Εκδόθηκε η 3K/2009 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 145/31.3.2009, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά μεταξύ άλλων και την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πέντε (5) θέσεων Κτηνιάτρων στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΑΑΤ στην Αθήνα και μία (1) στο Ινστιτούτο Αναπαραγωγής και τεχνητής Σπερματέγχυσης στη Θεσσαλονίκη.
 
Το ΦΕΚ της προκήρυξης μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ ή να το προμηθευτείτε από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τις Περιφέρειες της χώρας.
 
Τα έντυπα των αιτήσεων συμμετοχής διατίθενται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Επαρχεία της χώρας, καθώς και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής λήγει με την πάροδο της Τετάρτης 13 Μαΐου 2009.
 
Η αίτηση υποβάλλεται στο ΑΣΕΠ μόνο ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή σε φάκελο μεγέθους Α4 ή στον ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, ο οποίος διανέμεται από τα ΕΛΤΑ, στην ακόλουθη διεύθυνση:
επιστροφή