13/02/2009

«Ψήφισμα της ΓΣ του Π.Κ.Σ. για τη μεταφορά του ΕΦΕΤ στο ΥΑΑΤ»

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ TON ΕΦΕΤ

Η  κυβέρνηση προσπαθώντας να αλλάξει το αρνητικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί όλο το τελευταίο διάστημα προχώρησε σε μία ακόμα κίνηση εντυπωσιασμού, εξαγγέλλοντας τη μεταφορά του ΕΦΕΤ από το ΥΠΑΤ στο ΥΠΑΑΤ. Βασικό τους επιχείρημα τους η ενιαιοποίηση του ελέγχου τροφίμων.

Πρόκειται για μια ακόμη αλλαγή κενή περιεχομένου, αφού με τον τρόπο με τον οποίο δρομολογείται θα οδηγήσει σε οργανωτικό και νομοθετικό κενό σε ό,τι αφορά τον έλεγχο τροφίμων και την προάσπιση της δημόσιας υγείας.

Είμαστε υπέρ της ενίσχυσης του ΕΦΕΤ και της ενιαιοποίησης όλων των ελεγκτικών μηχανισμών της χώρας όσον αφορά τα τρόφιμα (ΕΦΕΤ, ΚΔΥ, Διευθύνσεις Νομαρχιών, Γενικό Χημείο του Κράτους. Διευθύνσεις Υγείας κλπ) στα πλαίσια του ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να διασφαλιστεί η προάσπιση της δημόσια υγείας. Οποιαδήποτε αλλαγή προϋποθέτει τη συμμετοχή των εργαζομένων και τη συγκρότηση διεπιστημονικής και διεπαγγελματικές επιτροπής που θα εξετάσει στο σύνολό του τον έλεγχο τροφίμων στη χώρα μας και δε θα οδηγήσει στη διάλυση ή στην υποβάθμιση του  ΕΦΕΤ. Σε κάθε περίπτωση αυτό που απαιτείται είναι η πλήρης ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων φορέων για τους όρους και τις συνθήκες λειτουργίας ενός ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
επιστροφή