24/02/2016

Προγράμματα ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014 – 2020


εσπα

Αξιότιμοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014 – 2020 σας ενημερώνουμε πως οι συνάδελφοι με κύριους Κτηνιατρικούς Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) είναι επιλέξιμοι για το πρόγραμμα “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης”. Σας ενημερώνουμε επίσης πως το Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού δεν έχει συμπεριλάβει στους επιλέξιμους κωδικούς τους σχετικούς με τις κτηνιατρικές δραστηριότητες Κ.Α.Δ. για τα προγράμματα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων» και «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα». Ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος έχει αποστείλει σχετική επιστολή στο υπουργείο όπου και ζητάει την άμεση προσθήκη των σχετικών με την άσκηση του κτηνιατρικού επαγγέλματος ΚΑΔ σε επικείμενη τροποποίηση του υφιστάμενου οδηγού.

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Οι κύριοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) οι οποίοι σχετίζονται με το επάγγελμα του κτηνιάτρου και είναι επιλέξιμοι για το πρόγραμμα "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης" είναι οι παρακάτω:
75.00.1 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
75.00.11 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
75.00.11.01 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
75.00.12 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ)
75.00.19 ΑΛΛΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
75.00.19.01 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΖΩΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΔ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Να σας ενημερώσουμε επίσης πως η ένταξη στο πρόγραμμα "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης" είναι δυνατή στην περίπτωση που και οι συμπληρωματικοί Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ), εφόσον υπάρχουν, είτε λιανικού εμπορίου είτε χονδρικού εμπορίου, είναι επιλέξιμοι σύμφωνα με τη λίστα των συμπληρωματικών δευτερευουσών δραστηριοτήτων και υπό την προϋπόθεση ότι η δευτερεύουσα δραστηριότητα είναι απαραίτητη για την άσκηση της κύριας δραστηριότητας του συναδέλφου. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως οι παρακάτω συμπληρωματικοί κωδικοί που σχετίζονται με το κτηνιατρικό επάγγελμα αναφέρονται ως επιλέξιμοι στον σχετικό οδηγό του υπουργείου:

46.11.11 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ
46.46.11.20 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
47.23.15.10 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΖΩΝΤΩΝ
47.72.73.05 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΓΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΖΩΟ, ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΥΛΙΚΟ
47.73.74.13 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
47.76.79 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
47.76.79.01 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ
47.76.79.02 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ
47.76.79.03 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΛΑΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΡΙΩΝ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΣΚΥΛΟΥΣ
47.76.79.04 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΜΙΓΔΑΛΙΟΥ, ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΖΩΑ
47.76.79.05 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ Η' ΠΤΗΝΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
47.76.79.06 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΒΟΛΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΕΚΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΟΥ
47.76.79.07 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΒΟΛΩΝ ΣΙΤΑΡΙΟΥ
47.76.79.08 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΖΩΑ
47.76.79.09 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΛΕΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΑΛΕΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ
47.76.79.10 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΔΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΨΑΡΙΩΝ, ΣΚΥΛΩΝ, ΓΑΤΩΝ ΚΛΠ, ΖΩΝΤΩΝ
47.91.79 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η' ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
96.09.11 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
96.09.11.01 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
96.09.11.02 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ, ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ, ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
96.09.11.03 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
96.09.11.04 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ.
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι δικαιούχοι που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα:
• Να είναι πτυχιούχοι σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κτηνιατρικής σχολής στην προκειμένη περίπτωση).
• Το συνολικό δηλωθέν εισόδημα για το φορολογικό έτος 2015 να μην υπερβαίνει τις 20.000€ για ατομικό εισόδημα ή τις 35.000€ για οικογενειακό εισόδημα
• Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 01.01.2012 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιδότησης
• Να δραστηριοποιηθούν ή να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους (κύριοι Κ.Α.Δ. που αναφέρονται παραπάνω).
• Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο επενδυτικής πρότασης.
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού από 5.000 έως 25.000€.
Το ποσό των 25.000€ μπορεί να αυξηθεί εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Ειδικότερα για συνεργασία 2 δικαιούχων, ο συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει ως 40.000€, ενώ για συνεργασία 3 ή περισσότερων δικαιούχων αυτός μπορεί να ανέλθει έως 50.000€.
Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΕΣ
Α/Α Κατηγορία Ενέργειας - Δαπάνης
1 Η αγορά / χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας σε ποσοστό έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου
2 Τα λειτουργικά κόστη της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευση, θέρμανση, κινητή επαγγελματική τηλεφωνία, τα έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες) έως 60% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου
3 Οι αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη κτλ) έως 20% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου
4 Οι δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις έως 10% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου
5 Η προμήθεια αναλωσίμων έως 15% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου
6 Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων) έως 30% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου
7 Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις έως 12.000€
8 Αποσβέσεις Παγίων/χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού έως 20% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου
Σημαντικές Παρατηρήσεις :
• Η διάρκεια υλοποίησης των έργων ορίζεται σε 24 μήνες.
• Σημειώνεται ότι, οι επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν για τον παραγωγικό τους εξοπλισμό θα πρέπει να διατηρηθούν για τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.
• Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης).


Με εκτίμηση,

η Πρόεδρος
Αθηνά Τραχήλη
επιστροφή