«Διημερίδα Παθολογικής Διαγνωστικής Ανατομικής»

Παράρτημα Κρήτης του Π.Κ.Σ.
Διημερίδα Διαγνωστικής Παθολογικής Ανατομικής στο Ηράκλειο διοργάνωσε το Παράρτημα Κρήτης σε Συνεργασία με τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο στις 21 και 22 Ιανουαρίου 2006 στο Ξενοδοχείο «Galaxy».

Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο Καθηγητής κ. Δ. Τόντης και οι συνεργάτες του κ.κ. Δ. Δούκας και Φ. Λυκοτραφίτης από την έδρα της Διαγνωστικής Παθολογικής Ανατομικής της Κτηνιατρικής Σχολής Καρδίτσας.

Τις δύο μέρες, Σάββατο (10:30-14:30 και 17:00-21:00) και Κυριακή (10:30-15:00), αναπτύχθηκαν θέματα σχετικά με τη Διαγνωστική Παθολογική Ανατομική τόσο των Μικρών όσο και των Παραγωγικών Ζώων και των Λαγόμορφων όπως, μέθοδοι νεκροψιών, αλλοιώσεις εσωτερικών οργάνων και αξιολόγηση αυτών, διαγνωστική προσέγγιση δηλητηριάσεων, συλλόγη δειγμάτων και αποστολή τους σε εργαστήριο κλπ.

Θα γίνει μία προσπάθεια να παρουσιαστούν από αυτήν εδώ τη σελίδα και ορισμένα ενδιαφέροντα θέματα απ' όσα παρουσιάστηκαν στην διημερίδα, με την άδεια του κ. Τόντη φυσικά.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

επιστροφή