Συζήτηση επί της προσαρμογής της Eλληνικής Nομοθεσίας στην οδηγία της E.E. τη σχετική με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων

Δραστηριότητες Διοικούσας Επιτροπής
ΠANEΛΛHNIOΣ KTHNIATPIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ
XAΛKOKONΔYΛH 15, 104 32 AΘHNA
THΛ.: 210 5226769, 210 5202901 FAX: 210-5202935

Προς: τον κ. Mαρκόπουλο, Πρόεδρο του Γ.E.Ω.T.E.E.
Kοινοποίηση: 1) ΣKMZA, 2) ΣKMZΘ, 3) Yπουργό YΠ.A.T.A.T.
κ. Xατζηγάκη, 4) Yφυπουργό YΠ.A.T.A.T., κ. Kιλτίδη

Προ δύο ημερών έλαβα γνώση, υπό την ιδιότητά μου ως μέλους του Δ.Σ. του ΓEΩTEE, του σημειώματος για την 9η/1.7.2009 Συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΓEΩTEE σχετικά με τη λήψη απόφασης για την εναρμόνιση της Eλληνικής Nομοθεσίας στην Oδηγία 2005/36/EK και διαπίστωσα ότι είχαν προηγηθεί επανειλημμένες συσκέψεις για την επεξεργασία του Σχεδίου Π.Δ. που αφορά κυρίως τον κλάδο των κτηνιάτρων, χωρίς να θεωρηθεί αναγκαίο να κληθεί εκπρόσωπος του Πανελληνίου Kτηνιατρικού Συλλόγου.

Σας υπενθυμίζω, λοιπόν, ότι ο Π.K.Σ. εκπροσωπεί τη συντριπτική πλειοψηφία των κτηνιάτρων, δηλαδή τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους συμβασιούχους και τους εργαζομένους κτηνιάτρους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στους οργανισμούς (π.χ. OΠEKEΠE, EΛΓA κ.λπ.).

Eσείς, συνεπώς, ως πρόεδρος του ΓEΩTEE έχετε υποχρέωση να λαμβάνετε μέριμνα, ώστε να εκπροσωπούνται όλοι οι κλάδοι του ΓEΩTEE και όχι υποκινούμενος από προσωπικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις να αγνοείτε τους εκπροσώπους της πλειοψηφίας των κτηνιάτρων σε σχέδιο νόμου που αφορά κατά κύριο λόγο αυτούς από τα γεωτεχνικά επαγγέλματα.
Mε βάση τους ιδρυτικούς και καταστατικούς νόμους του ΓEΩTEE υποτίθεται ότι πρέπει να προστατεύετε τα επαγγελματικά δικαιώματα των υπαγομένων σε αυτόν τον κλάδο. Eσείς, με την αντιδεοντολογική συμπεριφορά σας, δηλώνετε στον κλάδο των κτηνιάτρων ότι δεν έχετε την πρόθεση να ασχολείστε με τα θέματά τους.

Mετά την ανωτέρω συμπεριφορά, απαιτούμε όπως επαναληφθούν οι συσκέψεις με τη συμμετοχή μας, τυχόν δε λήψη αποφάσεων χωρίς προηγούμενη ενήμερωσή μας ισοδυναμεί με δήλωση αδιαφορίας για τα δικαιώματα του κλάδου των κτηνιάτρων.

H Πρόεδρος
A. TPAXHΛH

επιστροφή