«Ανακλήσεις και Τροποποιήσεις Αδειών Κτηνιατρικών Φαρμάκων»

Αποφάσεις Ε.Ο.Φ.
EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 0142501

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

A.Π.: 57533
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τροποποίηση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού φαρμακευτικού εμβολίου Bovilis IBR Marker Live, κόνις και διαλύτης για εναιώρημα
Αποφασίζουμε
Τροποποιούμε την άδεια κυκλοφορίας του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος-εμβολίου Bovilis IBR Marker Live, μορφή: Κόνις και διαλύτης για εναιώρημα, ως προς τα εγκεκριμένα στοιχεία αυτού και συγκεκριμένα παράγραφος 4.8 της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και παράγραφος 12 του Φύλλου Οδηγιών Χρήσης, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση.

A.Π.: 59852
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τροποποίηση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού φαρμακευτικού εμβολίου PRACETAM 10%, Πρόμιγμα υπό μορφή κόνις για φαρμακούχο τροφή 100mg/g
Αποφασίζουμε
Τροποποιούμε την άδεια κυκλοφορίας του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος Pracetam 10%, μορφή: Πρόμιγμα υπό μορφή κόνις για φαρμακούχο τροφή 100mg/g, ως προς τα εγκεκριμένα στοιχεία αυτού και συγκεκριμένα παράγραφος 4.7 της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

A.Π.: 65966
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος (εμβολίου) Presponse HM
Αποφασίζουμε
Ανακαλούμε την άδεια κυκλοφορίας του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος (εμβολίου) Presponse HM, με τα κατωτέρω στοιχεία:
Όνομα Προϊόντος: PRESPONSE HM
Mορφή - Περιεκτικότητα: INJ. SUS
Υπεύθυνος Κυκλοφορίας: ΛΑΠΑΦΑΡΜ ΑΕ
Κωδικός Αριθμός: 0123401

A.Π.: 57631
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τροποποίηση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού φαρμακευτικού εμβολίου Bovilis Bosvipast RSP, ενέσιμο εναιώρημα
Αποφασίζουμε
Τροποποιούμε την άδεια κυκλοφορίας του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος-εμβολίου Bovilis Bovipast RSP, μορφή: Ενέσιμο εναιώρημα, ως προς τα εγκεκριμένα στοιχεία αυτού και συγκεκριμένα παράγραφος 4.8 της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και παράγραφος 12 του Φύλλου Οδηγιών Χρήσης, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση.

A.Π.: 72697
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τροποποίηση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού φαρμακευτικού εμβολίου Panacur Pet Paste 187,50mg/1G
Αποφασίζουμε
Τροποποιούμε την άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος Panacur Pet Paste, μορφή: Στοματική πάστα 187,50mg/1G, ως προς τα εγκεκριμένα στοιχεία αυτού (παράγραφος 1, 2, 3, 4, 9, 6.1 και 6.5) [περιγραφή υλικών συσκευασίας].
επιστροφή