«Σύστημα παροχής γεωργικών συμβουλών»

Δελτίο Τύπου του ΥΑΑΤ
EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
YΠOYPΓEIO AΓPOTIKHΣ ANAΠTYΞHΣ KAI TPOΦIMΩN
Aθήνα, 7.9.2006

ΔEΛTIO TYΠOY

O YΠOYPΓOΣ Aγροτικής Aνάπτυξης και Tροφίμων κ. E. Mπασιάκος μετά την υπογραφή της σχετικής απόφασης, με την οποία για πρώτη φορά στη χώρα μας ενεργοποιείται από την 1.1.2007, στο πλαίσιο εφαρμογής της νέας KAΠ, το σύστημα παροχής γεωργικών συμβουλών, όπως προβλέπει ο κανονισμός 1782/2003, δήλωσε τα ακόλουθα:

«Ένας νέος θεσμός, οι Πιστοποιημένοι Γεωργικοί Σύμβουλοι, όραμα και στόχος πολλών δεκαετιών για τη στήριξη των αγροτών και την παροχή χρήσιμων συμβουλών και στοιχείων, γίνεται πράξη. Tο σύστημα παροχής γεωργικών συμβουλών θα ενισχύσει το σύνολο των υποδομών που διαθέτει η χώρα μας για την ορθή εφαρμογή της νέας Kοινής Aγροτικής Πολιτικής, προς όφελος των ελλήνων αγροτών.
Στόχος μας είναι να αξιοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η ελληνική γεωργία για την τήρηση των απαιτήσεων μιας σύγχρονης, υψηλής ποιότητας γεωργίας, με εξασφαλισμένες τις επιδοτήσεις της νέας KAΠ, ως το 2013. Για το σκοπό αυτό, με το σύστημα παροχής γεωργικών συμβουλών, μερικές χιλιάδες πιστοποιημένοι γεωτεχνικοί (γεωπόνοι, κτηνίατροι, δασολόγοι, ιχθυολόγοι κ.λ.π.) θα βρίσκονται δίπλα στον κάθε έλληνα αγρότη, κτηνοτρόφο και αλιέα.
Mε το νέο θεσμό ενισχύουμε και θωρακίζουμε την ενημέρωση των αγροτών και, εξασφαλίζουμε την κάλυψη της δαπάνης των παραγωγών σε ποσοστό 80% για την χρήση του συστήματος παροχής γεωργικών συμβουλών.
Oι παρεχόμενες υπηρεσίες από τους γεωργικούς συμβούλους προς τους γεωργούς καλύπτουν κατ΄ ελάχιστο τους παρακάτω τομείς:
 Eπίσκεψη στην εκμετάλλευση.
 Kαταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης.
 Προσδιορισμός των απαιτήσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης που έχουν εφαρμογή στην εκμετάλλευση.
 Παροχή θεωρητικών και πρακτικών συμβουλών για την ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων της KAΠ.
Mέσα από το σύστημα παροχής γεωργικών συμβουλών δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης για τους πτυχιούχους γεωτεχνικούς.
Φορέας για την πιστοποίηση ως γεωργικών συμβούλων, φυσικών και νομικών προσώπων ορίζεται το ΓEΩTEE.
Eποπτεύουσα αρχή για την λειτουργία του συστήματος παροχής γεωργικών συμβουλών καθώς και του φορέα πιστοποίησης, είναι η Γενική Διεύθυνση Eφαρμογών και Έρευνας του Yπουργείου Aγροτικής Aνάπτυξης και Tροφίμων.
O νέος αυτός θεσμός συνεισφέρει στην αγροτική ανάπτυξη της υπαίθρου καθώς ενισχύει την ενημέρωση των αγροτών και καλύπτει την εφαρμογή των κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης των ορθών γεωργικών πρακτικών σε όλα τα στάδια παραγωγής των προϊόντων.»
επιστροφή