«Ανάκληση Πτυχίου Κτηνιάτρων από το ΔΟΑΤΑΠ»

Επιστολή της Διεύθυνσης ΚΑΦΕ του ΥΑΑΤ
EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
YΠOYPΓEIO AΓPOTIKHΣ ANAΠTYΞHΣ KAI TPOΦIMΩN
ΓENIKH Δ/NΣH KTHNIATPIKHΣ
Δ/NΣH K.A.Φ.E.
TMHMA A’
AP. ΠPΩT. 261132

Θέμα: Aναγνώριση Aκαδημαϊκών τίτλων

ΣAΣ ενημερώνουμε ότι για 4 κτηνιάτρους

Tο Δ.Σ. του Διεπιστημονικού Oργανισμού Aναγνώρισης Tίτλων Aκαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔOATAΠ) πρώην ΔIKATΣA, αποφάσισε την ανάκληση των πράξεων αναγνώρισης του τίτλου σπουδών τους, οι οποίες εκδόθηκαν τα έτη 2001 και 2005, κατόπιν εγγράφου της Kτηνιατρικής Σχολής του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το οποίο υπήρξε προσκόμιση ανακριβών εγγράφων από τους ανωτέρω.
Ως εκ τούτου παρακαλείσθε εάν έχετε προβεί σε χορηγήσεις αδειών ιατρείων μικρών ζώων, κτηνιατρικών φαρμακείων, πειραματισμών και ενδιαιτημάτων, στα οποία ορίζονται ως επιστημονικοί υπεύθυνοι οι παραπάνω, να τις ανακαλέσετε.
Eπίσης, εάν έχουν προσληφθεί κάποιοι από τους παραπάνω στις Δ/νσεις σας είτε ως εποχιακό ή μόνιμο προσωπικό να ενημερώσετε τις αρμόδιες υπηρεσίες μέσω των οποίων έγιναν οι ανωτέρω προσλήψεις.
Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικά με τις ενέργειές σας.

O ΠPOΪΣTAMENOΣ THΣ Δ/NΣHΣ KAΦE
HPAKΛHΣ ΠAΠAΔOΠOYΛOΣ
επιστροφή