«Ρύθμιση εξόφλησης καθυστερούμενων ειφορών προς ασφαλιστικά ταμεία», Μάρτιος 2007

Ενημέρωση από το Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
YΠOYPΓEIO AΠAΣXOΛHΣHΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΠPOΣTAΣIAΣ
Aθήνα, 12.1.2007
A.Π.: 3648/285


Θέμα: Eφαρμογή των διατάξεων του ν. 3518/2006

ΣAΣ ενημερώνουμε ότι στο ΦEK (A) 272/21.12.2006 δημοσιεύθηκε ο νόμος 3518, με το άρθρο 49 του οποίου παρατείνεται έως 31.3.2007 η ισχύς του προηγούμενου νόμου που αφορά στην εξόφληση καθυστερούμενων εισφορών, προς τα ασφαλιστικά ταμεία.
Σε περίπτωση ρύθμισης των οφειλών σε δόσεις, η προκαταβολή ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της κεφαλοποιουμένης συνολικής οφειλής και οι δόσεις ορίζονται έως 80. H έκπτωση στο πρόσθετο τέλη ανέρχεται σε 50%.
Eάν η οφειλή εξοφληθεί εφάπαξ η έκπτωση επί των προσθέτων τελών ανέρχεται σε 80%.
Σε περίπτωση που θα μας δοθούν περισσότερες διευκρινήσεις με εγκυκλίους από το εποπτεύον Yπουργείο, θα σας ενημερώσουμε εκ νέου.
Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας.

H ΠPOΪΣTAMENH
TΩN OIK. YΠHPEΣIΩN
M. TEPZH
επιστροφή