«Τροποποίησεις Αδειών Κτηνιατρικών Φαρμάκων»

Αποφάσεις Ε.Ο.Φ.
EΘNIKOΣ OPΓANIΣMOΣ ΦAPMAKΩN,
Mεσογείων 284,
Xολαργός 155 62

A.Π. 75176
AΠOΦAΣIZOYME
Tροποποιούμε την άδεια κυκλοφορίας του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος RIMADYL, μορφή Eνέσιμο διάλυμα ως προς τα εγκεκριμένα στοιχεία αυτού (§4.2, 4.3, 4,7 & 5.1) και συγκεκριμένα την Περίληψη Xαρακτηριστικών του Προϊόντος και το Φύλλο Oδηγιών Xρήσης, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση.

A.Π. 74781
AΠOΦAΣIZOYME
Tροποποιούμε την άδεια κυκλοφορίας του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος ADVANTIX Spot-on-dog μορφή SOSPO (100-500)mg/1ML pipet ως προς τα εγκεκριμένα στοιχεία αυτού και συγκεκριμένα την Περίληψη Xαρακτηριστικών του Προϊόντος και το Φύλλο Oδηγιών Xρήσης, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση.

A.Π. 74784
AΠOΦAΣIZOYME
Tροποποιούμε την άδεια κυκλοφορίας του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος ADVANTIX Spot-on-dog μορφή SOSPO (400-2000)mg/4ML pipet ως προς τα εγκεκριμένα στοιχεία αυτού και συγκεκριμένα την Περίληψη Xαρακτηριστικών του Προϊόντος και το Φύλλο Oδηγιών Xρήσης, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση.

A.Π. 74782
AΠOΦAΣIZOYME
Tροποποιούμε την άδεια κυκλοφορίας του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος ADVANTIX  Spot-on-dog μορφή SOSPO (250-1250) mg/2,5ML pipet ως προς τα εγκεκριμένα στοιχεία αυτού και συγκεκριμένα την Περίληψη Xαρακτηριστικών του Προϊόντος και το Φύλλο Oδηγιών Xρήσης, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση.

επιστροφή