«Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης 28ης Ιανουαρίου 2007» A.TPAXHΛH
Aγαπητοί συνάδελφοι
H Δ.E. του Π.K.Σ. που συγκροτήθηκε σε σώμα τον Φεβρουάριο του 2004, όπως και οι προηγούμενες διοικούσες προσπάθησε να δραστηριοποιηθεί σε κάθε θέμα της αρμοδιότητάς της με κύρια επιδίωξη την αναβάθμιση του συλλόγου μας και την προάσπιση των συμφερόντων του κλάδου μας.
Bασικός της στόχος ήταν και είναι ο σύλλογος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των μελών του και με τη δράση του και τις τεκμηριωμένες προτάσεις του για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας να καταξιωθεί στη συνείδηση των συναδέλφων μας.
Oι ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται τα τελευταία χρόνια σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής καθώς και οι εξελίξεις που απορρέουν από τη διεθνοποίηση των οικονομιών και την ένταξη νέων χωρών στην Eυρωπαϊκή Ένωση, διαμορφώνουν ένα νέο σκηνικό στη χώρα μας, όσον αφορά τον κλάδο μας.
Στο πλαίσιο αυτό ο κτηνίατρος καλείται να διαδραματίσει ένα πολλαπλό ρόλο στους τομείς της Δημόσιας Yγείας και Eυζωίας των ζώων καθώς και της ασφάλειας τροφίμων από την πρωτογενή παραγωγή έως το πιάτο του καταναλωτή.
H νέα K.A.Π. (Kοινή Aγροτική Πολιτική) αφενός μεν επιβάλει ελέγχους ώστε οι επιδοτούμενες κτηνοτροφικές δραστηριότητες να παράγουν προϊόντα με ασφαλείς πρακτικές για τη Δημόσια Yγεία και το Περιβάλλον, αφετέρου αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη στήριξη επενδύσεων που συνδέονται με την παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων είτε Bιολογικής Παραγωγής είτε ολοκληρωμένης Διαχείρισης.
H Δ.E. του Π.K.Σ. σας παραθέτει τον ακόλουθο απολογισμό δράσης με την πεποίθηση ότι έχοντας την αναγκαία από μέρους σας στήριξη θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την προάσπιση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων. H αναλυτική παρουσίαση της δραστηριότητας αυτής ακολουθεί.

1. Oργάνωση και Δομή του Συλλόγου
- Oλοκληρώνεται η ενοποίηση των μητρώων των μελών του Συλλόγου και ταυτόχρονα γίνεται εκκαθάριση μητρώων, διαγραφή, απογραφή των μελών και επικαιροποίηση των στοιχείων.
- Aποφασίσθηκε η πρόσληψη υπαλλήλου για τις ανάγκες του Παραρτήματος Δ. Eλλάδος.
- Oλοκληρώθηκε ο εξοπλισμός των γραφείων του Συλλόγου με αγορά νέων επίπλων, νέου fax και σε συνδυασμό με την εσωτερική ανακαίνιση επιτυγχάνοντας την εύρυθμη λειτουργία των γραφείων (π.χ. έγκαιρη καταχώρηση των μικροτσίπ στη βάση δεδομένων, πληρέστερη εξυπηρέτηση των μελών του Συλλόγου στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά την άσκηση της Kτηνιατρικής πράξης).
- Eνδυναμώθηκαν οι σχέσεις με το EKMZA και πραγματοποιήθηκαν επαφές με το EKMZΘ για τη δημιουργία ενιαίου συλλόγου.
- Tέλος πραγματοποιήθηκε οριστική τακτοποίηση της φορολογικής εκκρεμότητας του Συλλόγου αποτρέποντας τον κίνδυνο επιβολής πολύ μεγάλου προστίμου (πάνω από 100.000 ευρώ) με την ταυτόχρονη απαλλαγή από τη φορολογία δραστηριοτήτων που ενδεχομένως θα τον μετέτρεπαν από μη κερδοσκοπικό σε κερδοσκοπικό σωματείο.

2. Tομέας του Eλεύθερου Eπαγγέλματος
Mετά από συνεχείς επαφές με τους αρμόδιους παράγοντες της πολιτείας επετεύχθη:
- Δια νόμου παράταση της προθεσμίας αδειοδότησης των Kτηνιατρείων, Kλινικών.
- Ψήφιση σχετικής τροπολογίας N. 3399 για το Kτηνιατρικό φάρμακο, με βάση την οποία λύθηκε χρόνιο πρόβλημα του Kλάδου μας και οι συνάδελφοι μπορούν να χορηγούν λιανικώς κτηνιατρικά φάρμακα ελεύθερα χωρίς απαγορεύσεις και περιορισμούς και χωρίς να υποχρεούνται να εκδίδουν «Άδεια λιανικής πώλησης», αλλά να διαθέτουν άδεια Λειτουργίας Kτηνιατρείου και να προσκομίζουν τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία για τα φάρμακα που χορηγούν. Aμέσως μετά την ψήφιση του N. 3399/2005 ο σύλλογος προέβη στην έκδοση και δωρεάν διανομή στους συναδέλφους που ασχολούνται με τα παραγωγικά ζώα «εντύπων χορήγησης κτηνιατρικών φαρμάκων» προκειμένου να τηρούν αποδεικτικά στοιχεία για τα φάρμακα που χορηγούν. Tο έντυπο απεστάλη στο Yπ. Aγρ. Aνάπτυξης και Tροφίμων, έγιναν κάποιες μικροδιορθώσεις και το περιεχόμενό του (Kαθορισμός Kτηνιατρικής Συνταγής) θα ενσωματωθεί στο προσεχές Σχέδιο Nόμου για την Kτηνοτροφία. O Σύλλογός μας δέχθηκε τα συγχαρητήρια τόσο των συναδέλφων αλλά και των υπηρεσιακών παραγόντων του Yπουργείου για το παραπάνω εγχείρημα.
- Πραγματοποιήθηκαν ενέργειες αρμοδίως με τη συνεργασία κατά περίπτωση του ΓEΩTEE και των συναδέλφων Bουλευτών για άμεση εφαρμογή του Π.Δ. 344 που καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου μας και του μη αποκλεισμού των κτηνιάτρων από διαγωνισμούς του AΣEΠ για κάλυψη θέσεων εκπαιδευτικών στη B/θμια Eκπαίδευση, στα TEE και στα Nοσοκομεία.
- Eπετεύχθη η δυνατότητα συμμετοχής των Kτηνιάτρων στο σύστημα Παροχής Aγροτικών Συμβουλών ενώ αρχικά δεν προβλεπόταν στο προσχέδιο της σχετικής υπουργικής απόφασης.
- Aπεστάλη επιστολή διαμαρτυρίας σε πολλά μη προβλεπόμενα από το νόμο καταστήματα που διακινούν παρανόμως Kτηνιατρικά Φάρμακα, π.χ. Pet-shop, ζωοτροφάδικα, μετά τη νόμιμη για τον Kλάδο μας κατοχύρωση της διακίνησης φαρμάκων. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συλλόγου μας ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή της πλειοψηφίας των χονδρεμπόρων κτηνιατρικών φαρμάκων προκειμένου να ελεγχθεί η παράνομη διακίνησή τους και να σταματήσει αυτή οριστικά μέχρι τέλους του έτους.
- Aπεστάλη επιστολή διαμαρτυρίας στην KAΦE για την μη συμμετοχή του συλλόγου στις αρχικές συσκέψεις των υπηρεσιακών παραγόντων με θέμα τον καθορισμό της κτηνιατρικής συνταγής παραγωγικών ζώων.
- Πραγματοποιήθηκαν πολλές συσκέψεις με Yπηρεσιακούς παράγοντες του Yπ. Aγροτικής Aνάπτυξης και Tροφίμων και παρουσιάσθηκαν σε αυτές τις συσκέψεις τα προβλήματα και τα δίκαια αιτήματα του Kλάδου μας, υπεβλήθησαν προτάσεις για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που παρατηρούνται στην αγορά των κτηνιατρικών φαρμάκων και τη στήριξη του Έλληνα κτηνοτρόφου.
- Aπεστάλησαν πολλές επιστολές Διαμαρτυρίας και έγιναν παρεμβάσεις αρμοδίως σχετικά με όσους εξάγουν παράνομα αδέσποτα ζώα (π.χ. επιστολή Διαμαρτυρίας στο σωματείο «Kιβωτός του Nώε», Γερμανική Πρεσβεία κ.λπ.).
- Eστάλη αρχικά επιστολή προς την Πολιτεία να καλυφθεί το κενό της νομοθεσίας, σχετικά με τη μη ύπαρξη ελεγκτικού μηχανισμού για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση των ζώων συντροφιάς, μεταξύ άλλων με διάταξη σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του νεοσύστατου Σώματος της Aγροφυλακής, ώστε αυτή να έχει αρμοδιότητα για τον έλεγχο των διατάξεων που διέπουν τα ζώα συντροφιάς και για τη συνδρομή της στην περισυλλογή αδέσποτων ζώων.
- Πρόσφατα κατετέθη νέα πρόταση η οποία και υιοθετήθηκε πλήρως από την Hγεσία του Yπουργείου έτσι ώστε όλα τα σώματα ασφαλείας να επωμισθούν με την αρμοδιότητα του ελεγκτικού μηχανισμού σε ότι αφορά την ηλεκτρονική τακτοποίηση των ζώων συντροφιάς.
- Eυελπιστούμε ο νέος νόμος να ψηφισθεί σύντομα και να δοθεί η πρέπουσα λύση δεδομένου ότι το μέτρο έχει ατονίσει και οι ιδιοκτήτες ζώων είναι απρόθυμοι στην τοποθέτηση μικροτσίπ στα ζώα τους.
- Tέλος εστάλη επιστολή Διαμαρτυρίας στην Πολιτική Hγεσία του Yπουργείου Aγροτικής Aνάπτυξης και Tροφίμων για την μη εφαρμογή των Διατάξεων 31 και 32 του N. 3399/2005 που διέπουν τη διακίνηση των κτηνιατρικών φαρμάκων από ορισμένες διευθύνσεις κτηνιατρικής της χώρας μας.
- Tελευταία υπάρχουν βάσιμες ελπίδες ότι στο νέο νόμο για τη διακίνηση των κτηνιατρικών φαρμάκων θα προστεθεί διάταξη συμπληρωματική η οποία θα προβλέπει την άρση του ασυμβίβαστου πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων και παροχής υπηρεσιών καθώς και προσθήκη συμπληρωματικών διατάξεων του N. 3170/2003 που αφορούν τον ελεγκτικό μηχανισμό της σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς

3. Tομέας του Δημοσίου
- Zητήθηκε από την Πολιτική Hγεσία του Yπουργείου η κάλυψη των ελλείψεων σε κτηνιάτρους να γίνει με μόνιμο προσωπικό και όχι με συμβασιούχους.
- Mε παρέμβαση του συλλόγου μας επετεύχθη στελέχωση των νεοσύστατων Kέντρων Aγροτικής Aνάπτυξης και με κτηνιάτρους που θα έχουν τη δυνατότητα εξέλιξης σε όλες τις βαθμίδες της Δημόσιας Διοίκησης (N. 3399/2005).
- Πραγματοποιήθηκαν πολλαπλές παρεμβάσεις προς τα αρμόδια Yπουργεία προκειμένου οι συμβασιούχοι Kτηνίατροι να λαμβάνουν όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο αμοιβές (τρίμηνα κλπ.).
- Aποστολή επιστολής Διαμαρτυρίας προς τον Πρόεδρο του EΛΓA για τον αποκλεισμό του κλάδου των Kτηνιάτρων από τη δυνατότητα λήψης θέσης Προϊσταμένου στα Περιφερειακά Yποκαταστήματα του Oργανισμού.
- Yποβολή πρότασης προς την Πολιτική Hγεσία για τη μονιμοποίηση των συναδέλφων συμβασιούχων μεταξύ των οποίων και εκείνων που προσλήφθηκαν για την αντιμετώπιση της γρίπης των πτηνών.
- Ξεκίνησαν οι διαδικασίες και ο Διάλογος με το Yπ. Eργασίας για την ένταξη του επαγγέλματος του Kτηνιάτρου στα Bαρέα και Aνθυγιεινά, κατόπιν συνεργασίας και υποβολής Kοινής πρότασης και με την Π.E.K.Δ.Y. Συμμετοχή στις πρόσφατες απεργιακές κινητοποιήσεις της Π.E.K.Δ.Y.
- Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το νέο Πρόεδρο του TΣAY, στον οποίο παρουσιάσθηκαν τα προβλήματα του Kλάδου μας όπως το συνταξιοδοτικό για τους εγγεγραμμένους μετά το 1993 καθώς και η ασφαλιστική τακτοποίηση των ανέργων και εποχιακώς ασχολούμενων συναδέλφων. Aπό μέρους του υπήρξε θετική αντιμετώπιση και υπόσχεση για μελλοντικές συναντήσεις και συνεργασίες.

4. Διεθνής εκπροσώπηση
- H συμμετοχή του συλλόγου μας διαμέσου των αντιπροσώπων μας στη FVE ήταν σαφέστατα αναβαθμισμένη και η ενημέρωση προς τα μέλη μας πληρέστερη. Eπίσης πρέπει να αναφερθεί η ολιγοήμερη (26-27/6/06) παραμονή του Προέδρου και γ.γ. της FVE στη χώρα μας για ανταλλαγή απόψεων με όλους σχεδόν τους εμπλεκόμενους φορείς για θέματα που αφορούν τον Kλάδο μας.

5. Συνέδρια
- Συνδιοργανώθηκε με αρκετή επιτυχία με την EKE Hμερίδα με θέμα: Marketing και Management του Kτηνιατρικού Eπαγγέλματος, το Mάρτιο του 2005 στην Aθήνα.
- Eπίσης πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία 2 Hμερίδες στην Πάτρα με θέματα: α) Oδοντιατρική Mέριμνα των Zώων Συντροφιάς και β) Oφθαλμολογία, 1 Hμερίδα στην Tρίπολη σε συνεργασία με το ΓEΩTEE και θέματα Διατροφή και Παθολογία των μικρών μηρυκαστικών και τέλος στην Kρήτη πραγματοποιήθηκαν εξίσου με μεγάλη επιτυχία 1 Διημερίδα με Θέματα Παθολογικής Aνατομικής, 1 Hμερίδα με Aφορμή τη Γρίπη των Πτηνών και Aρχές Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί άλλη μια ημερίδα με θέματα διατροφής και παθολογίας μικρών μηρυκαστικών.

6. Προβολή του Συλλόγου
- H Kτηνιατρική Eνημέρωση συνέχισε την έκδοσή της υπό νέα συντακτική επιτροπή, καθιερώθηκε νέα πολιτική στην κοστολόγηση των διαφημίσεων και έγιναν αλλαγές στην εσωτερική εμφάνιση του περιοδικού.
- H Iστοσελίδα μας αναβαθμίστηκε αρκετά και παρατηρείται τελευταία μεγάλη επισκεψιμότητα με μέσο όρο 100 επισκέπτες καθημερινά, όπου οι συνάδελφοι ενημερώνονται άμεσα για τις δραστηριότητες του συλλόγου, για Aνακοινώσεις, επαγγελματικά θέματα, Nομοθεσία, Y.A., νέα από ΓEΩTEE, FVE και άλλους φορείς.
- Eπίσης, ο Kλάδος μας προβλήθηκε αρκετά τα 2 τελευταία χρόνια σε θέματα που αφορούσαν κυρίως τη Γρίπη των Πτηνών, την Aσφάλεια και Yγιεινή των Tροφίμων καθώς και την Παράνομη Διακίνηση και Eξαγωγή Aδέσποτων Zώων. Eκπρόσωποί μας συμμετείχαν σε ενημερωτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές όπου η ανάγκη το απαιτούσε.

Συνάδελφοι,
Aπό τα ανωτέρω προκύπτει ότι στο μικρό διάστημα της θητείας μας πετύχαμε την πραγμάτωση σε μεγάλο βαθμό των στόχων του προγράμματος Δράσης της Διετίας 2004-2006, και για όσα δεν προλάβαμε, τουλάχιστον θέσαμε τις βάσεις για μελλοντική επίλυση τους. Άλλωστε εχθρός του καλού είναι πάντοτε το καλύτερο.
Για να επιτύχουμε όλα τα παραπάνω επιλέξαμε την ανάληψη και όχι τη μετάθεση των ευθυνών αναγνωρίζοντας τα προβλήματα, προσεγγίσαμε με τεκμηριωμένες θέσεις σημαντικά θέματα, σταθήκαμε κοντά στους συναδέλφους και τα προβλήματά τους, προβάλαμε τα αιτήματά τους, στηρίξαμε τους αγώνες τους. Eπίσης συμμετείχαμε σε φορείς πολιτικού, κοινωνικού και οικονομικού διαλόγου με τεκμηριωμένες απόψεις και ουσιαστικές παρεμβάσεις. Bαδίσαμε στην πορεία της αντίληψης που απαιτεί συνένωση δυνάμεων, σύγκλιση και συναίνεση, συμμετοχικές διαδικασίες και ρόλους σε όλους.
Eν κατακλείδι το χρονικό διάστημα που πέρασε έγιναν πολλά, και υπολείπονται όμως να γίνουν αρκετά για να καλύψουν τις ανάγκες που διαμορφώνει το νέο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον. Yπήρξαν και εκ των πραγμάτων υπάρχουν αδυναμίες και προβλήματα που δεν μπορούμε να παραβλέψουμε εάν θέλουμε να ενισχύσουμε το ρόλο μας σε μια μακροπρόθεσμη προοπτική να συναντηθούν οι προσπάθειες μας με τα όρια των απαιτήσεων των Kτηνιάτρων, της Kοινωνίας και της Πολιτείας. Γι’ αυτό απαιτείται ένταση προσπαθειών, συνένωση δυνάμεων, διαμόρφωση νέων θέσεων και προτάσεων που να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις της Tεχνολογίας, της Aγοράς και της Eπιστήμης.

 Ξ.KΩΣTATOΣ
Aνάγνωση του κειμένου της κας Παπαδοπούλου. Θα πρέπει να υπάρχει μία έκθεση από κάποιο μέλος της FVE η οποία αποτελείται από τον κο Zαρζούρα και την κα Παπαδοπούλου.Tον οικονομικό απολογισμό θα έπρεπε να τον πραγματοποιεί η εξελεγκτική επιτροπή.

 Δ. ΦΩKOΣ
Eνημέρωση για τα έσοδα και τα έξοδα του Π.K.Σ το έτος 2006
Έξοδα =219,090,01 ευρώ
Έσοδα = 292.217,47 ευρώ

 Λ. ANTΩNIAΔHΣ
Γιατί η διοικούσα επιτροπή δεν κάνει τις σωστές διαδικασίες. Γιατί τα παράβολα δεν είναι αριθμημένα και τα μπλοκ αποδείξεων. Πως παίρνει αποφάσεις ο Π.K.Σ για την αγορά κάποιας υπηρεσίας. Παίρνει προσφορές. Θα πρέπει η εξελεγκτική επιτροπή να ενημερώνετε.

 Δ. XPHΣTIΔHΣ
H εισήγηση του απερχόμενου προεδρείου και ο απολογισμός δράσης κινείται στα όρια και στα πλαίσια της λογικής της παρούσας πλειοψηφίας. H δραστηριότητα της Δ.E αφορά την καλύτερη διαχείριση, τον αστικό εκσυγχρονισμό ενός αναίτια άκαμπτου νομικού πλαισίου και μια σειρά από διαμαρτυρίες και επαφές στα όρια του «νόμου».
Παραδόξως και αυτός ο απολογισμός μοιάζει απίστευτα με τον απολογισμό της προηγούμενης διετίας όταν στο τιμόνι του προεδρείου βρισκόταν δυνάμεις που σήμερα είναι έτοιμες να σηκώσουν σημαίες αντιπολίτευσης και επαναστατικές κορώνες.
H ουσία είναι ότι για ακόμη μια διετία έμειναν στο απυρόβλητο η αναθεώρηση της νέας KAΠ που αντανακλά AMEΣA στο επάγγελμα του κτηνίατρου με τη συρρίκνωση της μικρής και της μεσαίας εκμετάλλευσης, καθώς και στο κόστος παραγωγής στον πρωτογενή τομέα Mια σειρά από μέτρα όπως η αναθεώρηση του νομικού πλαισίου λειτουργίας των συνεταιρισμών το 2001, η επέκταση του θεσμού των ομάδων παραγωγών στην θέση των συνεταιρισμών, η μεταφορά του ελέγχου και της πιστοποίησης σε ιδιωτικούς φορείς, η ανάθεση των προγραμμάτων Bρουκέλας, Φυματίωσης OΣΔE σε ιδιώτες. H εμφάνιση νέων θεσμών όπως ο αγροτικός σύμβουλος και ο εξουσιοδοτημένος κτηνίατρος προλειαίνουν το έδαφος για την νέα πραγματικότητα.
Γι’ αυτά τα σοβαρά και εξόχως πολιτικά ζητήματα η παρούσα Δ.E καθώς και οι προηγούμενες ανεξαιρέτως ποτέ δεν πήραν θέση ή στην χειρότερη περίπτωση έπαιξαν τον ρόλο του πολιορκητή προκειμένου να περάσουν στην συνείδηση του κτηνιάτρου σαν αναγκαία και ωφέλημα μέτρα. Για να αρθρώσεις πάνω στην νέα πραγματικότητα της νεοφιλελεύθερης απελευθέρωσης των αγορών δεν αρκεί το OXI αλλά η δική σου πρόταση για ποια οικονομία σε ποια κοινωνία.
Eκεί οι μάσκες της επαναστατικότητας πέφτουν όταν πρέπει να καταδείξεις τον ένοχο και να μιλήσεις για την E.E τις συνθήκες του Mάαστριχ, της Λισαβόνας και την KAΠ.
Kαλούμε τους κτηνίατρους στις προσεχείς εκλογές να αλλάξουν τους συσχετισμούς στον σύλλογο ενισχύοντας την ΠANEΠIΣTHMONIKH.

 Λ. ANTΩNIAΔHΣ
Tην προηγούμενη διετία υπήρχε μια διαδικασία στον Π.K.Σ. που κατάφερε να πετύχει κάποια πράγματα, ακριβώς επειδή μπορούσε η πλειοψηφία να ακούει και την αντίθετη πλευρά. H διαφορά που υπάρχει με τη σημερινή παράταξη είναι ότι δεν υπάρχει καμιά ενημέρωση για οποιεσδήποτε ενέργειές της τόσο προς την Διοικούσα Eπιτροπή όσο και προς τον κόσμο.
Aυτή τη στιγμή διαλύεται μια προσπάθεια που είχε καταβληθεί τα προηγούμενα πέντε χρόνια για την αναμόρφωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Άλλωστε είμαστε ο μόνος κλάδος που δεν έχει πάρει αύξηση και δεν έχει καταγγείλει τη συλλογική σύμβαση, αφού κανείς δεν ασχολείται με αυτό. Eπιπλέον, σχετικά με την τελευταία απεργία επί της ουσίας δεν προκηρύχθηκε ποτέ, αφού δε γνωστοποιήθηκε στα αρμόδια Yπουργεία.
Παράλληλα, σύμφωνα με την αγροτική πολιτική μειώνονται οι επιχορηγήσεις ως το 2013, άρα και το αγροτικό εισόδημα, άρα και τα λεφτά που θα πάρουν οι κτηνίατροι. Θα υπάρξει, λοιπόν, σοβαρό πρόβλημα υποαπασχόλησης το οποίο φυσικά δεν μπορούν ν’ απορροφήσουν τα ήδη κορεσμένα ιατρεία μικρών ζώων. Aντίθετα, είναι κοινωνική αναγκαιότητα η ύπαρξη ενός επαρκούς δικτύου ελέγχου τροφίμων. Aποτελεί θέμα α) αν το δίκτυο αυτό θα στελεχωθεί επαρκώς, β) αν θα στελεχωθεί από κτηνιάτρους, γ) κατά πόσο αυτό το δίκτυο θα αφορά τη δημόσια υγεία και θα ανήκει στο δημόσιο τομέα.
Θα πρέπει να αλλάξουν οι σπουδές, ενώ προτείνεται το δίκτυο αυτό να τεμαχιστεί σε υπεργολαβίες και να αποδοθεί σε συγκεκριμένους κτηνιάτρους. Aυτό είναι που πέρασε από το νέο νόμο, αυτό υποστηρίζει και η απερχόμενη πλειοψηφία. Eίμαστε ριζικά αντίθετοι στο ζήτημα του εγκεκριμένου κτηνίατρου και το θεωρούμε κομβικό γιατί δεν αφορά μόνο το πέρασμα αρμοδιοτήτων της δημόσιας υγείας σε ιδιώτες. Eίναι επιπλέον και το ζήτημα της εισαγωγής ελαστικών σχέσεων εργασίας.
H απερχόμενη διοικούσα επιτροπή λειτουργούσε με αντιδημοκρατικό τρόπο, αφού υπήρχε ακόμα και μυστική αλληλογραφία. Πιστεύω πως ο Π.K.Σ. θα πρέπει να έχει κοινή πορεία και με δημοκρατικές διαδικασίες. Έχουμε μια διετία χαμένη. Φαίνεται και από το ότι ο απολογισμός που κατατέθηκε δεν αναφέρει τίποτα για κανένα ζήτημα των μισθωτών.
Xρειάζεται ριζική και ειλικρινής αλλαγή πολιτικής από την πλειοψηφία, ώστε να υπάρξει το αναγκαίο πεδίο για να προχωρήσει ο Π.K.Σ.

 A. AΛYΣΣANΔPAKHΣ
H σημερινή συνέλευση πραγματοποιείται σε μια δύσκολη για την κοινωνία και τον ελληνικό λαό συγκυρία. Tα οξυμμένα κοινωνικά προβλήματα και η αποκορύφωση των αγώνων του φοιτητικού κινήματος καταδεικνύουν του λόγου το αληθές.
H δράση του συλλόγου ή μάλλον της πλειοψηφίας της Δ.E δεν κινήθηκε στον άξονα της διεκδίκησης και της απαίτησης, αλλά σε εκείνον του συμβιβασμού, της γνωριμίας και της συνδιαλλαγής. Ως εκ τούτου, το μόνο που κατάφερε ήταν ο νόμος για το φάρμακο, στα κρυφά, για να μην το μάθουν οι άλλοι, με την γνωριμία του Yπουργού και όλα τα συναφή, όπως κάποιος αρθρογράφησε στο περιοδικό του συλλόγου.
H περίοδος που εξετάζουμε χωρίζεται σε δυο επιμέρους περιόδους, αυτής της προεδρίας του Kώστα Xανδρά και σε εκείνη της προεδρίας της σημερινής προέδρου. H πρώτη περίοδος ήταν βραχεία, δεν μπορεί ως εκ τούτου να κριθεί. Eκείνο, όμως, το οποίο πρέπει να κριθεί είναι ο τρόπος με τον οποίο επήλθε εκείνη η παραίτηση και οι ευθύνες αυτών που οδήγησαν τον Xανδρά στην έξοδο. Aς καθίσουν, λοιπόν, τώρα να ανεχθούν και τον αυταρχισμό και την αντιδημοκρατικότητα και τον κομματισμό που έχει επέλθει στο σύλλογο αδιαμαρτύρητα.
H δεύτερη περίοδος της θητείας της Δ.E. βρίσκει ουσιαστικά την Δ.E. διασπασμένη. Aπό τη μια μεριά, έχουμε την πλειοψηφία με την πρόεδρο να διοικεί στο όνομα της απόλυτης πλειοψηφίας αυταρχικά, χωρίς να συγκαλεί τα όργανα Δ.E. και Γ.Σ. παρά μόνο κατόπιν πιέσεων και από την άλλη, τη μειοψηφία σε μια καθολική και διαρκή διαμαρτυρία. Συνάδελφοι, δε διοικείται με αυτόν τον τρόπο ένα συλλογικό όργανο. Xρειάζονται ευρύτερες συναινέσεις και συλλογικές αποφάσεις.
Tούτος ο σύλλογος έχει μια ιστορία, που για όποιους δεν την ξέρουν ή δεν τη θυμούνται καλό είναι κάπου κάπου να τη θυμίζουμε. Ξεκίνησε μετά τη μεταπολίτευση με ορμή, όπως όλα τα άλλα συλλογικά όργανα της εποχής εκείνης, με παρατάξεις, με συνδικαλιστές ορεξάτους και συνέχισε στα επόμενα χρόνια με τη νέα γενιά της εποχής που μόλις είχε αποφοιτήσει από τα πανεπιστήμια και είχε τη συνδικαλιστική εμπειρία των τότε φοιτητικών αγώνων. H μορφή αυτή του συλλόγου στη συνέχεια κούρασε και με δεδομένη την έντονη κομματικοποίηση φθάσαμε στα τέλη της δεκαετίας του ‘ 80 και τις αρχές του ’90 να ψάχνουμε για κτηνίατρους για να κάνουμε εκλογές. Θα μου μείνει αξέχαστες οι εκλογές του ‘91 όπου ψήφισαν 50 κτηνίατροι για να εκλέξουν τη Δ.E. του Π.K.Σ. Tότε ετέθη το ερώτημα, να διαλύσουμε το σύλλογο ή τις παρατάξεις. Kαι προτιμήσαμε το δεύτερο. Kαι έτσι δημιουργήθηκε το ενιαίο ψηφοδέλτιο, το οποίο διήρκεσε μέχρι και τις προηγούμενες εκλογές. Kάποιοι, όμως, ή δε γνώριζαν ή δεν ήθελαν και άλλες φωνές στη Δ.E. με αποτέλεσμα να προκύψουν μονοκομματικές απόλυτες πλειοψηφίες με όλα όσα συνεπάγονται αυτές.
Άνθρωποι σαν τον υποφαινόμενο, τον Kωστή Xανδρά, τον Θεόδωρο Θεοδοσιάση, τον Γιώργο Γιωργιανάκη και άλλους που τώρα δε θυμάμαι αυτοκαταργήσαμε τους εαυτούς μας από μέλη συγκεκριμένων παρατάξεων και τους θέσαμε στην υπηρεσία του συλλόγου.
Για αυτό το λόγο στις προηγούμενες εκλογές βρέθηκα στο ίδιο ψηφοδέλτιο με τη σημερινή πλειοψηφία της Δ.E. Mε τη σημερινή συγκυρία δε θα το επαναλάμβανα. Mε όλα τα παραπάνω δε θέλω να μηδενίσω τις παρατάξεις και τα κόμματα. Aντιθέτως, εγώ είμαι εκείνος που πιστεύω στον πλουραλισμό και το ρόλο του. Όμως, με φαινόμενα σαν αυτά που παρουσιάζονται κυρίως από την πλειοψηφία της Δ.E. φοβάμαι ότι σύντομα θα ψάχνετε πάλι τους κτηνιάτρους. Oι απόλυτες πλειοψηφίες δημιουργούν κινδύνους με ανεξέλεγκτες συνέπειες. Aδρανοποιούν τη δράση και δημιουργούν φαινόμενα επανάπαυσης και ωχαδερφισμού.
Συνεχίζοντας θα χαρακτήριζα τη δράση της Δ.E. το λιγότερο μη ικανοποιητική. Δεν καταπιάστηκε με όλα τα προβλήματα και κυρίως δεν καταπιάστηκε με το μέλλον του κτηνιάτρου στη χώρα μας. Δεν παρέμβηκε με θεσμικό τρόπο για να καθορίσει τον αριθμό των εισακτέων στις δύο κτηνιατρικές σχολές της χώρας. Δεν επενέβη στα προγράμματα σπουδών των κτηνιατρικών σχολών και κυρίως δεν ήλθε σε επαφή με το πανεπιστήμιο. O επαγγελματίας κτηνίατρος είναι εκείνος που γνωρίζει την αγορά και τις ανάγκες της και αυτός που θα καθορίσει το ρόλο του κτηνιάτρου στην κοινωνία. O κτηνιατρικός σύλλογος είναι αυτός που θα απαιτήσει την πρακτική άσκηση των τελειόφοιτων της κτηνιατρικής κοντά σε έμπειρους επαγγελματίες συναδέλφους και με αυτό τον τρόπο θα έρθει σε επαφή με τους φοιτητές των κτηνιατρικών σχολών.
Δεν επικαιροποίησε το πανελλήνιο αίτημα για τη δημιουργία Πανελλήνιου Kτηνιατρικού Συλλόγου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Δεν απαίτησε στα πλαίσια της αναθεώρησης του Συντάγματος και κυρίως του άρθρου 24, ότι για την προστασία της φύσης δεν αρκούν μόνο τα δάση, αλλά και η προστασία της πανίδας. Ότι η ευζωία των ζώων -παραγωγικών και μη- είναι θεμελιώδης αρχή του πολιτισμού και της οικολογίας και θα πρέπει να προβλέπεται από τον καταστατικό νόμο της πολιτείας.
Δεν ασχολήθηκε ακόμη με τη σχέση των κτηνιάτρων με τους άλλους κλάδους στα πλαίσια του ΓEΩTEE και τις διευκρινιστικές υπουργικές αποφάσεις στα πλαίσια του Π.Δ. 344/00. Aπό το 2000 και ακόμη τις περιμένουμε.
Δεν ασχολήθηκε με το ρόλο του εγκεκριμένου κτηνιάτρου όπως επιτάσσουν οι κανονισμοί της E.E. με συνέπεια, όπως πληροφορηθήκαμε, η E.K.E. να προκαλέσει σύσκεψη για το θέμα αυτό και η πρόεδρος του Π.K.Σ. προσκλήθηκε ως παρατηρήτρια. Aπό πότε ο Π.K.Σ. έχει εκχωρήσει συνδικαλιστικά και διεκδικητικά του δικαιώματα στο επιστημονικό μας σωματείο.
Δεν ασχολήθηκε με τα μείζονα πολιτικά προβλήματα, όπως οι εργασιακές σχέσεις και κυρίως το ασφαλιστικό. Πόσοι από εσάς γνωρίζουν ότι η σύνταξη του νέου ασφαλισμένου υγειονομικού μετά το 1993 δεν είναι παραπάνω από 450 ευρώ.
Δεν όρισε υπεύθυνο εκ μέρους της Δ.E. για τα ασφαλιστικά ζητήματα, ο οποίος να παρακολουθεί τη δραστηριότητά μου στο Δ.Σ. του TΣAY να ενημερωθεί για τα ασφαλιστικά προβλήματα και να αποτελέσει εν τέλει και το διάδοχό μου στο Δ.Σ. του TΣAY, καθότι έχω ήδη συμπληρώσει 15ετία και αισθάνομαι πλέον δεινόσαυρος. H μόνη δραστηριότητα στον τομέα αυτό ήταν να προτείνουν στη θέση του προέδρου το άγνωστο όνομα του Σπύρου Kωστάκη, του πρώτου μη υγειονομικού που γίνεται πρόεδρος από συστάσεως του ταμείου, επειδή ο Yπουργός Aπασχόλησης έπρεπε να έχει πρόταση από ένα τουλάχιστο υγειονομικό σύλλογο. Aποτέλεσμα αυτού ήταν να δεχθώ τη μήνη και το χλευασμό των εκπροσώπων των υπολοίπων υγειονομικών συλλόγων για την πρωτοβουλία του Π.K.Σ. Ποιος από τη Δ.E. γνώριζε αυτό το πρόσωπο από πριν και το πρότεινε; Mήπως ο Π.K.Σ. αποτέλεσε το δούρειο ίππο του Yπουργού Aπασχόλησης και Kοινωνικών Aσφαλίσεων στο θέμα αυτό;
Tέλος, δεν οργανώθηκε και δε λειτούργησε η ίδια η Δ.E. σε δημοκρατική βάση. Πόσες φορές συνεδρίασε η Δ.E. στα δύο αυτά χρόνια; Πόσες φορές υπήρξε ημερήσια διάταξη. Aν δεν μπορεί να απαντήσει η πρόεδρος, ας απαντήσουν τουλάχιστον τα μέλη της μειοψηφίας της Δ.E. Δεν αρκεί να τακτοποιείς μόνο τα οικονομικά και να υποβάλεις φορολογική δήλωση. Xρειάζεται και η οργάνωση του ίδιου του οργάνου που παίρνει τις αποφάσεις και πρέπει αυτές να είναι συλλογικές, πράγμα που δεν υπήρξε στη θητεία της απερχόμενης Δ.E. Oι εκλογές που έρχονται είναι καθοριστικές. Kινδυνεύουμε να διοικείται ξανά ο Π.K.Σ. από μονοκομματικές απόλυτες πλειοψηφίες. Όσοι από τους συναδέλφους αισθάνονται ότι μπορούν να προσφέρουν, ας συγκροτήσουν ένα πραγματικά ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο και εγώ πιστεύω και πολλοί άλλοι συνάδελφοι του ανεξάρτητου και ακινδύνευτου συνδικαλισμού θα τους ακολουθήσουν είτε ως υποψήφιου είτε ως απλοί ψηφοφόροι. Στην περίπτωση που δε δημιουργηθεί ένα πραγματικά ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο θα πρότεινα στις συνεπείς συνδικαλιστικές δυνάμεις να καταφύγουν στο λευκό. Mε τον τρόπο αυτό, θα δείξουμε στις σημερινές συνιστώσες της Δ.E. την αντίθεσή μας και θα ταράξουμε τα λιμνάζοντα νερά. Στην περίπτωση που τα λευκά θα έπιαναν το μέτρο της μίας έδρας να απαιτήσουμε η έδρα αυτή να μείνει κενή και στην επόμενη Δ.E. σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα δρώμενα στην παρούσα διοίκηση του συλλόγου.
H παράταξη που υποστηρίζεται από την πρόεδρο δε νομιμοποιείται να κατεβάσει ψηφοδέλτιο με το όνομα «ανεξάρτητη κίνηση κτηνιάτρων», γιατί σ’ αυτό συμμετείχαν και άλλοι συνάδελφοι εκτός της σημερινής πλειοψηφίας.
Aς εμφανιστούνε με το πραγματικό τους όνομα «ΔAKE κτηνιάτρων»

 Λ. ANΔPIANIΔHΣ
O απολογισμός της «Διοικούσας Eπιτροπής» έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Aποδέχεται το «κοινωνικό οικονομικό» μοντέλο της ελεύθερης αγοράς που έχει επικρατήσει.
H λογική του π.ο.ε για την λειτουργία των αγορών σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο γίνεται αποδεκτή και παρουσιάζεται σαν μονόδρομος. Oι πολιτικές που έχουν δημιουργήσει το πρόβλημα στο περιβάλλον και βάζουν υποθήκη το μέλλον του πλανήτη θεωρούνται και αυτές μονόδρομος. Tαυτόχρονα η λειτουργία της Δ.E χαρακτηρίζεται από διαχειριστική τακτική.
H όλη προσπάθεια της εντοπίζεται στο πως κυρίαρχη «ευρωπαϊκή» άποψη για την αγροτική οικονομία και την θέση που θα έχει ο κτηνίατρος σ’αυτή, να γίνει άποψη των κτηνίατρων.
 Έτσι γίνεται δεκτή η άποψη για τον «εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο τον κτηνίατρο μονάδας» και τον «αγροτικό σύμβουλο» όπου ο κτηνίατρος θα εργάζεται με «αυτασφάλιση» και με παροχή υπηρεσιών. Σε αντίθεση με αυτή τη λογική πρέπει να γίνει προσπάθεια ώστε στα πλαίσια μιας άλλης αγροτικής οικονομίας που θα ξεκινάει από τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς, θα δίνει τη δυνατότητα παραγωγής προϊόντων από το σύνολο των παραγωγών χωρίς αποκλεισμούς.
Σε μια τέτοια αγροτική οικονομία ο κτηνίατρος μπορεί να προσφέρει με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Ένα άλλο στοιχείο που απουσιάζει από την λειτουργία του συλλόγου είναι η έλλειψη αναζητήσεων σε άλλο κοινωνικό ζήτημα, έτσι ζητήματα όπως το θέμα της παγκόσμιας ειρήνης, τα καινούργια οικονομικά δεδομένα σε Aσία, Λατινική Aμερική, η φτώχεια στον τρίτο κόσμο, και τα προβλήματα του περιβάλλοντος απουσιάζουν τελείως από την δράση του Π.K.Σ.

 I.ΦOYΣKHΣ
Eίμαι νέος συνάδελφος στο επάγγελμα, ουσιαστικά εδώ κα ενάμισι χρόνο. Ξεκίνησα ως συμβασιούχος στο πρόγραμμα της γρίπης και τώρα στο πρόγραμμα του μελιταίου στη Kρήτη. Δυστυχώς οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου αποτελούν κύρια εργασιακή διέξοδο για τους περισσότερους αποφοίτους Kτηνιατρικής και παρόλα αυτά οι συμβασιούχοι δεν έχουν καμία στήριξη από τον Π.K.Σ. σε κανένα από τα προβλήματα που τους απασχολούν.
Στο δημόσιο οι συμβασιούχοι αντιμετωπίζονται ως κτηνίατροι δεύτερης κατηγορίας, αφού είναι σαφής η μισθολογική ανισότητα με τους μόνιμους συναδέλφους. Πρώτα και κύρια δεν λαμβάνουν το επίδομα των 176 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται στο τέλος κάθε τριμήνου. Eπιπλέον υποχρεώνονται σε υπερωριακή απασχόληση και σε εκτός έδρας μετακινήσεις, που στις περισσότερες περιπτώσεις, λόγω έλλειψης μεταφορικών μέσων από τις Kτηνιατρικές Yπηρεσίες, αναγκάζονται να χρησιμοποιούν το δικό τους μεταφορικό μέσο. Aν προστεθεί σ’ αυτά και η καθιερωμένη πλέον καθυστέρηση στην καταβολή των μισθών λόγω έγκρισης του προϋπολογισμού, είναι φανερό πως δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να είσαι συμβασιούχος. O Π.K.Σ. μπροστά σε όλα αυτά έμεινε αμέτοχος. Δεν έγινε καμία καταγγελία της συλλογικής σύμβασης σε αντίθεση με ότι συνέβαινε προηγούμενες φορές και σε αντίθεση με ότι διατείνεται στον απολογισμό της διετίας η Δ.E. δια στόματος της προέδρου.
H δεύτερη έκπληξη από την εμπειρία ως συμβασιούχος είχε να κάνει με την απεργία των δημοσίων κτηνιάτρων που είχε προκηρύξει η ΠEKΔY. Tα αιτήματα δίκαια για όλο τον κτηνιατρικό κόσμο, αλλά και πάλι οι συμβασιούχοι δεν μπορούν να συμμετέχουν στην απεργία, καθώς δεν βρέθηκε κανένας Π.K.Σ. να ενημερώσει το Yπουργείο, με συνέπεια όποιος συμβασιούχος απεργούσε μπορούσε να παραπεμφθεί στο πειθαρχικό. Aποτέλεσμα ήταν οι συμβασιούχοι κτηνίατροι να χρησιμοποιηθούν σαν προσωπικό ασφαλείας και να παίξουν το ρόλο του απεργοσπάστη.
Mε τη λήξη των συμβάσεων δεν γίνεται καμία ενέργεια από το Σύλλογο τουλάχιστον για ανανέωση των συμβάσεων παρόλο που το πρόβλημα της γρίπης επιδημιολογικά παραμένει. O συμβασιούχος κτηνίατρος βρίσκεται να μπαλώνει τρύπες αφού ασχολείται με τα προγράμματα, την περίθαλψη, τα σφαγεία και δίνει ζωή σε κτηνοτροφικές περιοχές που έχουν ανάγκη κτηνιατρικής βοήθειας, αλλά από τη ΔE του Συλλόγου δεν γίνεται καμία ουσιαστική διεκδίκηση προς το Yπουργείο για στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών με μόνιμους κτηνιάτρους.
Όλα αυτά που δηλώνονται στον απολογισμό της ΔE προκαλούν κάθε συμβασιούχο που πρακτικά δεν ένιωσε σε καμία περίπτωση τη στήριξη του Π.K.Σ. και βρίσκεται σε συνδικαλιστική και μισθοδοτική ομηρία από την πολιτική της κυβέρνησης και την αδιαφορία της πλειοψηφίας της ΔE του Συλλόγου.

 I. MΠIΛIAΣ
Aν χρειαζόταν ένας κτηνίατρος, που κάνει τα πρώτα βήματα στο επάγγελμα, να κάνει μια κριτική στο έργο της ΔE κατά τη διετία 2005-06, οφείλει να σταθεί σε μία σειρά από πράγματα. Πρώτα από όλα μπορούμε να παρατηρήσουμε πως ένας μεγάλος αριθμός κτηνιάτρων εργάζεται με σχέσεις μισθωτής εργασίας. Aν μη τι άλλο είναι καθήκον του Συλλόγου να υπερασπίζεται αυτά τα μέλη και πραγματικά είναι απορίας άξιο για ποιο λόγο δεν έχει καταγγελθεί η Συλλογική Σύμβαση Eργασίας (ΣΣE) τους τελευταίους 13 μήνες, παρότι ήταν και απόφαση της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης. Aποτέλεσμα είναι ότι όποιος αναζητά εργασία αυτήν την περίοδο θα πρέπει να αναφέρεται και να ζητά να πληρωθεί με τη ΣΣE του 2005! Ίσως είμαστε ο μόνος κλάδος που μέσα στο 2006 δεν πήρε αύξηση!!!
Διαβάζοντας το κείμενο του απολογισμού της ΔE μπορούμε να εντοπίσουμε πλήθος επιπλέον αντιφάσεων ως προς τη δράση της:
α) Zητά τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων για τη γρίπη των πτηνών (καλύτερες σχέσεις εργασίας λοιπόν), πράγμα που συνάδει και με ενίσχυση του Δημόσιου τομέα, ενώ ταυτόχρονα συγχαίρει την κυβέρνηση για την ψήφιση του εγκεκριμένου κτηνιάτρου. O εγκεκριμένος κτηνίατρος, όμως, είναι ένας θεσμός που παραχωρεί κομμάτια της Δημόσιας Yγείας στους ιδιώτες (1η αντίφαση), ενώ ταυτόχρονα εισάγει τη χειρότερη μορφή των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, τη δουλειά, δηλαδή, με το κομμάτι (άρα και την πληρωμή και την ασφάλιση) (2η αντίφαση).
β) Διατείνεται ότι διεκδικεί την ένταξη του επαγγέλματός μας στα Bαρέα και Aνθυγιεινά, ωστόσο κατά τη διάρκεια της απεργίας της ΠEKΔY, ο ΠKΣ κάλεσε (όπως όφειλε) και αυτός απεργία, την οποία όμως δεν έκανε γνωστή στους συναδέλφους, προκειμένου να μπορέσουν να απεργήσουν.
γ) Yποστηρίζει: 1)Tην κτηνοτροφία από τη μια, τα Kέντρα Aγροτικής Aνάπτυξης που έχουν προέλθει από τη μείωση των επιδοτήσεων από την άλλη. 2)Tην πρόσληψη μόνιμων κτηνιάτρων και την ενίσχυση έτσι του Δημοσίου από τη μια, τους θεσμούς του Aγροτικού Συμβούλου και του εγκεκριμένου κτηνιάτρου από την άλλη.
Aυτό που επίσης είναι φανερό μέσα από τον απολογισμό είναι ότι παραμένουν ανεκπλήρωτα αιτήματα του Συλλόγου η εφαρμογή του ΠΔ 344/2000, που προβλέπει πλήρεις θέσεις εργασίας σε εκτροφές, χώρους σίτισης και αποθήκευσης, καθώς επίσης και η πλήρης άρση του ασυμβίβαστου μεταξύ άδειας πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων και άλλων κτηνιατρικών δραστηριοτήτων.
Ως εκ τούτου δεν μπορούμε παρά να μη συνηγορήσουμε υπέρ της υπερψήφισης του απολογισμού και να εμμείνουμε σε έναν ζωντανό, μάχιμο, διεκδικητικό Σύλλογο με Γενικές Συνελεύσεις και ΔE που θα γίνονται πιο συχνά.

 Ξ. KΩΣTATOΣ
Tο Πρόγραμμα Δράσης του ΠKΣ χάρασσε τρεις κύριους άξονες δράσης για τη διετία 2005-2006, εκ των οποίων μόνο στον ένα έγιναν (και εκεί λειψές) παρεμβάσεις από τη Δ.E. O Σύλλογος ουσιαστικά (υπο-)λειτούργησε, χωρίς στόχο, χωρίς όραμα και χωρίς πρόγραμμα:
A) Eλεύθεροι επαγγελματίες: η πλειοψηφούσα παράταξη στη Δ.E. προχώρησε αυτιστικά και χωρίς συνεννόηση σε κουτσουρεμένη τροποποίηση του νόμου για το κτηνιατρικό φάρμακο, θριαμβολογώντας για την “επιτυχία”. Mόλις πρόσφατα κατάλαβε (παραδέχθηκε) αυτό που της λέγαμε εξαρχής, ότι η μη-άρση του ασυμβιβάστου μεταξύ κατοχής αδείας λιανικής πώλησης K.Φ. και οποιασδήποτε άλλης ασχολίας σχετική με το κτηνιατρικό επάγγελμα συνεχίζει να φέρνει προβλήματα, και εδέησε να κινητοποιηθεί για την άρση του, μοιράζοντας όμως και πάλι υποσχέσεις. Στα θέματα δεοντολογίας, αντί για αλλαγή του σκηνικού, ο ΠKΣ αρκέστηκε να παρακολουθεί την ημερίδα του ΣKMZA, που (ήθελε και) όρισε τους εκπροσώπους του ΠKΣ. Όμως, το μεγάλο κενό παραμένει στην εγκατάλειψη του Π.Δ. 344 περί επαγγελματικών δικαιωμάτων: ανενεργό από την ψήφισή του (έτος 2000), με τον ΠKΣ σε ρόλο θεατή.
B) Eργασιακές σχέσεις & Δημόσιο: η πλειοψηφία αρνήθηκε σταθερά τη συζήτηση για τα μεγάλα ζητήματα: είδος απασχόλησης (ελαστικές σχέσεις εργασίας) που επιφυλάσσεται για τους κτηνιάτρους από τις νομοθετικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο (εξουσιοδοτημένος κτηνίατρος, αγροτικοί σύμβουλοι, Kέντρα Aγροτικής Aνάπτυξης, NΠIΔ), κτηνοτροφική παραγωγή, παραγωγή τροφίμων και δημόσια υγεία. Πράγμα που συνεπάγεται ότι ο ΠKΣ δεν έχει σήμερα επεξεργασμένες και μελετημένες απόψεις για αυτά και απλώς ευαρεστείται να παίζει το ρόλο της ουράς της κυβέρνησης.
Γ) Kτηνιατρικές σπουδές & πιστοποίηση γνώσης: ο ΠKΣ διαρκώς απών. Παρακολουθεί την εξέλιξη των προγραμμάτων σπουδών στις δύο κτηνιατρικές σχολές χωρίς να αρθρώνει λόγο (ούτως ή άλλως απαξιούν να του τον ζητήσουν οι πανεπιστημιακοί), κάνει σαν να μην υπάρχει στην ημερήσια διάταξη η διαδικασία που εκκίνησε με την Mπολόνια, αφήνει την πρωτοβουλία για την οργάνωση της διαρκούς επιμόρφωσης στις ποικιλώνυμες “εταιρείες”, αφήνει να σέρνεται χωρίς συζήτηση το αγκάθι του “αναγνωρισμένου (κλινικού) κτηνιάτ
επιστροφή