10/06/2010

«Επιστολή ΠΚΣ προς το τις Κτηνιατρικές Σχολές για τον αποκλεισμό κτηνιάτρων από τη δημόσια εκπαίδευση»

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Αθήνα, 2/6/10
Α.Π.767

Προς:
    * Κτηνιατρική σχολή Α.Π.Θ.
    * Κτηνιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Θέμα: Αποκλεισμός κτηνιάτρων από τη δημόσια εκπαίδευση

Αξιότιμε  Πρόεδρε της Κτηνιατρική Σχολής ΑΠΘ, κ. Βλέμμα,

Αξιότιμη  Πρόεδρε της Κτηνιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Αθανασοπούλου

      Με  μεγάλης μας απογοήτευση διαπιστώσαμε για άλλη μια φορά πως η ειδικότητα των κτηνιάτρων δε συμπεριλαμβάνεται στις Π.Ε. που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών.  Όπως ορίζεται και στο νέο νόμο 38/48/2010 στην ΠΕ14 αντιστοιχούν α) τα πτυχία Ιατρών, Οδοντιάτρων, Φαρμακοποιών και Νοσηλευτικής Ιατρικής Οδοντιατρικής ή Φαρμακευτικής ή Νοσηλευτικής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής [Κωδικός: ΠΕ1410] , β) τα πτυχία Γεωπόνων και Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Γεωπονίας ή Φυτικής Παραγωγής ή Ζωικής Παραγωγής ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ή Αγροτικής Ανάπτυξης ή Περιβάλλοντος ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής[Κωδικός: ΠΕ1440].

      Εδώ και πολλά χρόνια ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος έχει στείλει μια σειρά από υπομνήματα στο Υπουργείο Παιδείας ζητώντας να αποκατασταθεί αυτή η αδικία δεδομένου ότι πλήττονται τα επαγγελματικά μας δικαιώματα. Αν και το πρόγραμμα σπουδών των πανεπιστημιακών σχολών μας αντιστοιχεί και καλύπτει τις ανάγκες διδασκαλίας μαθημάτων στο δημόσιο σχολείο, παρόλα αυτά συνεχίζεται ο αποκλεισμός μας από τη δημόσια εκπαίδευση. Στην προσπάθειά μας αυτή θεωρούμε ότι ο πρώτος σύμμαχος θα πρέπει να είναι η πανεπιστημιακή κοινότητα. Περιμένουμε, λοιπόν, την άμεση συμβολή και κινητοποίησή σας γύρω από το ζήτημα αυτό, προκειμένου οι απόφοιτοι των ΑΕΙ κτηνιατρικής της χώρας να μπορούν να προσφέρουν τις γνώσεις και τις υπηρεσίες τους στο δημόσιο σχολείο διδάσκοντας μαθήματα που άπτονται του αντικειμένου τους.

      Με  εκτίμηση,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Α. ΤΡΑΧΗΛΗ
επιστροφή