13/04/2021

Έγγραφο προς τον Δήμο της Κω και την αντίστοιχη ΔΑΟΚ

ΚΩΣ


Αθήνα, 13/04/21

Αρ. Πρωτ.: 1892


Προς: Δήμο Κω

Υπόψη Δημάρχου, κ. Θεοδόση Νικηταρά

Κοινοποίηση: Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κω, Τμήμα Κτηνιατρικής
Θέμα: Συνεργασία Δήμου Κω και GASAHΑξιότιμε κ. Δήμαρχε,


Από δημοσιεύματα του τοπικού τύπου πληροφορηθήκαμε τη συνεργασία του Δήμου σας με την εθελοντική οργάνωση GASAH. Όπως προκύπτει, όμως, από το δημοσίευμα η συνεργασία αφορά όχι μόνο αδέσποτα ζώα, αλλά και δεσποζόμενα και παραγωγικά ζώα, κάτι το οποίο δεν εμπίπτει ούτε στις δικαιοδοσίες του Δήμου ούτε μίας φιλοζωικής οργάνωσης. («Να εκπαιδευτούν οι ιδιοκτήτες σε ότι αφορά στην ευημερία των ζώων τους¨, «Αυτό αφορά και στα ζώα εκτροφής»).

Επιθυμούμε να μας ενημερώσετε αναλυτικά για το τι τελικά αφορά η συγκεκριμένη συνεργασία και να μας διευκρινίσετε αν οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν διενεργήσει τους απαραίτητους ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι εμπλεκόμενοι κτηνίατροι και οι χώροι τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία ενός τέτοιου προγράμματος.

Για διευκόλυνσή σας παραθέτουμε παρακάτω το νομοθετικό πλαίσιο που πρέπει να τηρείται σε περιπτώσεις που εθελοντές κτηνίατροι είναι από το εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα:


1.Σε επίπεδο νομοθετικών διατάξεων οι κτηνίατροι-πολίτες μέλη των κρατών της Ε.Ε. και χωρίς ελληνική υπηκοότητα, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του ΠΔ 38/2010, οφείλουν να προβούν σε γνωστοποίηση των στοιχείων και των εγγράφων προς της αρμόδια αρχή, δηλαδή το ΓΕΩΤΕΕ, με στόχο την απόδειξη της επαγγελματικής κατάστασής τους, την κοινοποίηση του Α.Φ.Μ. τους, καθώς και στοιχείων που απαιτούνται σε επαγγελματίες που σχετίζονται με την δημόσια υγεία. 

2.Η Υ.Α. 1714/75275 ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις περί παραχώρησης και προδιαγραφών χώρων ΟΤΑ σε εθελοντές κτηνιάτρους της αλλοδαπής. 


Ως Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος θα ενημερώσουμε και το τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κω για τα παραπάνωΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Κ.Σ.                                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Κ.Σ.

ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ                                                            ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ


επιστροφή