24/04/2020

Σήμερα 24 Απριλίου τελευταία μέρα υποβολής της αίτησης χορήγησης αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 800€

Κυρίες-κύριοι,

σας ενημερώνουμε ότι σήμερα είναι η τελευταία ημέρα υποβολής της αίτησης χορήγησης αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 800,00 € για τους ελεύθερους επαγγελματίες κτηνιάτρους, αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων (κάθε νομικής μορφής εκτός Α.Ε.), που απασχολούν έως 5 άτομα.

Οι προϋποθέσεις λήψης της αποζημίωσης αυτής, αναφέρονται στο άρθρο 3 της κ.υ.α. 39162 (ΦΕΚ Β' 1457/16-04-2020), καθώς και στην εγκύκλιο Ε 2052/22-4-2020, με την οποία παρέχονται περεταίρω οδηγίες.

Η αίτηση γίνεται μέσω της σελίδας της ΑΑΔΕ στην ηλ. διεύθυνση: https://www.aade.gr/mybusinesssupport

Με νέα τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών στο σχέδιο νόμου για την κύρωση της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, επεκτείνεται η λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης επιχειρήσεων, περιλαμβάνοντας εφεξής τους ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων καθώς και τις επιχειρήσεις με τη μορφή Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., οι οποίοι/ες απασχολούν μέχρι και είκοσι (20) εργαζομένους.

Η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων με βάση αυτήν την τροπολογία, δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα, σήμερα 24/4/2020.

Τέλος, σας επαναλαμβάνουμε ότι οι κτηνίατροι δεν εντάσσονται στο (ακυρωθέν) πρόγραμμα τηλε-κατάρτισης, με αμοιβή 600,00 €, το οποίο προβλεπόταν για τους λοιπούς επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες αλλά στο πρόγραμμα των 800€ στο οποίο δεν εντάσσονται γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί κλπ.

Παρακαλούμε, όπως απευθυνθείτε στους λογιστές με τους οποίους συνεργάζεστε, προκειμένου να σας απαντήσουν σε περεταίρω απορίες σας, αλλά και για να υποβάλλουν για λογαριασμό σας την αίτηση χορήγησης αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 800,00 €.

Καλή δύναμη σε όλους!

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ,
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ
επιστροφή