01/04/2020

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
diab

όσοι/-ες έχετε άμεση ανάγκη προμήθειας διαβατηρίων και σημάτων του ΠΚΣ μπορείτε να επικοινωνείτε με τα μέλη της Δ.Ε., Χαραλαμπάκη Γιώργο (2810224611) και Πιπεράκη Γιώργο(2810315910), Δευτέρα - Παρασκευή και ώρες, 10.00-14.00
επιστροφή