16/05/2018

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ σχετικά με τον αποκλεισμό κτηνιάτρων από τον έλεγχο ζωοτροφών

ΥΑ

Αθήνα, 16/05/18
Αρ. Πρ. : 1535
ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
σχετικά με τον αποκλεισμό κτηνιάτρων από τον έλεγχο ζωοτροφών


Για άλλη μια φορά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομοθετεί φωτογραφικά, μη λαμβάνοντας υπόψη του σοβαρά επιστημονικά δεδομένα, την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και τα εργασιακά δικαιώματα ενός ολόκληρου κλάδου. Ο λόγος για το ΦΕΚ με αρ. φύλλου 1608. Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 3 αναφέρεται «…α) Αρμόδιες αρχές για την πραγματοποίηση των επίσημων ελέγχων και επιθεωρήσεων του άρθρου 4, με σκοπό την εφαρμογή των κανονισμών του άρθρου 1, ορίζονται: α) Τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (Τ.Α.Α.Ε.) των Διευθύνσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του ΥΠ.Α.Α.Τ.. Σε κάθε Τ.Α.Α.Ε. ορίζονται ως Ε.Κ.Ζ. ένας υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού και τουλάχιστον ένας αναπληρωτής αυτού του ίδιου κλάδου και αν δεν υπάρχει του κλάδου ΤΕ1 Γεωπονικού… β) Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων (Δ.Α.Ο.Κ.Π.Ε.). Σε κάθε Δ.Α.Ο.Κ.Π.Ε. ορίζονται ως Ε.Κ.Ζ. ένας υπάλληλος του κλάδου Γεωπονικού κατηγορίας ΠΕ και τουλάχιστον ένας αναπληρωτής αυτού του ίδιου κλάδου και αν δεν υπάρχει του κλάδου Γεωπονικού κατηγορίας ΤΕ…»

Με βάση τα παραπάνω, λοιπόν, οι κτηνίατροι αποκλείονται από τον έλεγχο ζωοτροφών, κάτι πρωτάκουστο, ειδικά όταν αντικαθίστανται πλήρως από τους γεωπόνους σε θέσεις των υπηρεσιών Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
Απαιτούμε την άμεση διόρθωση του ΦΕΚ και την αποκατάσταση της δικαιοσύνης όχι μόνο ως προς τον σεβασμό στα εργασιακά δικαιώματα των κτηνιάτρων, αλλά και για την προάσπιση της υγείας του ζωικού κεφαλαίου και της δημόσιας υγείας.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ

επιστροφή