08/12/2006

«Κώδικας Ορθής Κτηνιατρικής Πρακτικής», Δεκέμβριος 2006

Ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος στην προσπάθειά του να βοηθήσει τα μέλη του που ενδιαφέρονται να επιτύχουν μια Πιστοποίηση σύμφωνα με το ISO 9001:2000 μετέφρασε τον «Κώδικα Ορθής Κτηνιατρικής Πρακτικής» («Code of Good Veterinary Practice») της FVE , που πρέπει να εφαρμόζουν όσοι σκοπεύουν να πάρουν την πιο πάνω Πιστοποίηση.

Ο «Κώδικας Ορθής Κτηνιατρικής Πρακτικής» είναι ένα πρότυπο που διευκρινίζει τις Αρχές της Ευρωπαϊκής Κτηνιατρικής Ηθικής και τις Αρχές της Δεοντολογίας καθώς επίσης και τις απαιτήσεις σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας μέσα σε ένα Κτηνιατρείο ή μια Κτηνιατρική Κλινική, όταν:

1. Επιδιώκεται η βελτίωση της δυνατότητας να παρέχονται υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και σύμφωνες με:

  • την ισχύουσα νομοθεσία,
  • τον ισχύοντα επαγγελματικό Κώδικα Δεοντολογίας,
  • τις απαιτήσεις των πελατών,
  • τις αρχές Ηθικής σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται ή/και τα ζώα που βρίσκονται περιθάλπονται.

2. Πρέπει να καταδειχθεί η δυνατότητα να παρέχονται υπηρεσίες, οι οποίες βρίσκονται συνεχώς σε συμφωνία με τις απαιτήσεις των πελατών και την ισχύουσα νομοθεσία.

Πέραν τούτου ο Κώδικας έχει ενδιαφέρον και για τους υπόλοιπους κτηνιάτρους, που προς το παρόν δεν τους απασχολεί η Πιστοποίηση, αφενός για να έχουν υπόψη τους προς τα που θα βαδίσει το κτηνιατρικό επάγγελμα τα επόμενα χρόνια (απαιτήσεις, υποχρεώσεις κλπ.) και αφετέρου γιατί περιλαμβάνει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία Δεοντολογίας και Κτηνιατρικής Ηθικής, που καλό θα ήταν να μας απασχολήσουν όλους.

«Κώδικας Ορθής Κτηνιατρικής Πρακτικής» Κώδικας Ορθής Κτηνιατρικής Πρακτικής σε μορφή .pdf για ανάγνωση με Adobe Acrobat

«Κώδικας Ορθής Κτηνιατρικής Πρακτικής» Κώδικας Ορθής Κτηνιατρικής Πρακτικής σε μορφή .doc για ανάγνωση με Office

«Code of Good Veterinary Practice» Code of Good Veterinary Practice  της FVE σε μορφή .pdf για ανάγνωση με Adobe Acrobat

Η Δ.Ε. του Π.Κ.Σ.

επιστροφή