Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος
210 5202 901, 210 5226 769
210 5202 935

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΑΟΚ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λεφέβρ αρ. 4, ΑΦΜ: 090042718, ως εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ
1) Τον Αντιδήμαρχο Ρόδου, Γεώργιο Πόκκια, με έδρα το Δημαρχείο της Ρόδου, οδός Πλατείας Ελευθερίας αρ.1 ,Ρόδος.
2) Την Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δωδεκανήσου της Γενικής Περιφερειακής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με έδρα τη Ρόδο, οδός Γ. Μαύρου αρ.2, ως εκπροσωπείται νόμιμα δια του προϊσταμένου της.

* * * * * *
Ο «Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος», ο οποίος εκπροσωπεί 4.500 κτηνιάτρους σε όλη την επικράτεια, έχει μεταξύ άλλων την υποχρέωση να προασπίζει την τήρηση της νομιμότητας ώστε εν τέλει να προστατεύεται η υγεία ζώων και ανθρώπων.
Με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία << Ιπτάμενες Γάτες – Flying Cats e.v >> αναφέρει ότι θα διενεργηθούν στειρώσεις και άλλου είδους χειρουργικές επεμβάσεις στο δημοτικό κυνοκομείο Ρόδου τις χρονικές περιόδους από 6-17 Μαΐου 2017 και από 24 Μαΐου ως 16 Ιουνίου 2017 σε αδέσποτα ζώα από εθελοντές κτηνιάτρους.
Επίσης αναφέρουν ότι κάθε στείρωση σκύλου κοστολογείται στα € 25 και κάθε άλλου είδους χειρουργική επέμβαση € 20
Σύμφωνα με το άρθρο 11 Ν.4039/2012 «οι στειρώσεις σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς πραγματοποιούνται δωρεάν και από εθελοντές επαγγελματίες κτηνιάτρους […]».
Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 11 του ανωτέρω νόμου, οι δήμοι είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων, ειδικά δε η πραγματοποίηση των στειρώσεων εποπτεύεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και της περιφερείας κτηνιατρικής.
Με βάση τα ανωτέρω, αντιλαμβάνεστε ότι έχετε υποχρέωση να ελέγξετε και να εποπτεύσετε τη νομιμότητα της ανωτέρω διαδικασίας εις το κυνοκομείο Ρόδου διότι με βάση τις αναρτήσεις εμφανίζεται πρόθεση παραβίασης της νομοθεσίας.
Συγκεκριμένα, πρέπει να ελέγξετε:
α) τη νομιμοποίηση των εθελοντών κτηνιάτρων οι οποίοι έχουν δικαίωμα πραγματοποίησης μόνο στειρώσεων σε αδέσποτα ζώα και καμίας άλλης χειρουργικής επέμβασης, όπως παρανόμως αναφέρεται στην ανάρτηση,
β) ότι οι εθελοντές κτηνίατροι δεν θα εισπράξουν κανένα ποσό αφού ο νόμος ορίζει σαφώς τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών που αφορούν τις στειρώσεις.
Τα αναλώσιμα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να τα διαθέτει ο δήμος ή τα όποια συνεργαζόμενα με το δήμο μέσω έγγραφης συμφωνίας φιλοζωικά σωματεία.
Επειδή οποιαδήποτε άλλη χειρουργική επέμβαση από εθελοντές κτηνιάτρους πλην της στειρώσεως είναι παράνομη.
Επειδή οποιαδήποτε αμοιβή ή καταβολή χρημάτων για τη στείρωση αδέσποτων ζώων και πέραν των άλλων αποτελεί φορολογικό αδίκημα.
Επειδή με βάση τα ανωτέρω έχετε υποχρέωση ελέγχου και εποπτείας των πράξεων που θα πραγματοποιηθούν στο κυνοκομείο Ρόδου από 6-17 Μαΐου 2017 καθώς και από 24 Μαΐου ως 16 Ιουνίου 2017 .
Επειδή σε περίπτωση πραγματοποίησης παράνομων πράξεων θα προβούμε σε καταγγελία προς την αρμόδια Εισαγγελία των αρμοδίων υπηρεσιών και οργάνων για παράβαση καθήκοντος.
Επειδή επιφυλασσόμεθα παντός νομίμου αστικού και ποινικού δικαιώματός μας.
Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ
Να προβείτε στους απαραίτητους ελέγχους ώστε να τηρηθεί απαρέγκλιτα η εθνική και ενωσιακή νομοθεσία κατά την πραγματοποίηση στειρώσεων αδέσποτων ζώων κατά την περίοδο από 6-17 Μαΐου 2017 και από 24 Μαΐου ως 16 Ιουνίου 2017 στο κυνοκομείο Ρόδου.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής, με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου, να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς ον αυτή απευθύνεται προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα, 2 Μαΐου 2017
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
ΕΞΩΔΙΚΟ
Top