22/01/2016

Σύσταση σε σώμα του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Π.Κ.Σ.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Κατόπιν συνεδρίασης μεταξύ των μελών του Πέιθαρχικού Συμβουλίου όπως αυτά εξελέγησαν στις εκλογές του Π.Κ.Σ. στις 15-11-2015, που έλαβε χώρα στις 19-01-2016 στα γραφεία του Συλλόγου, οι θέσεις κατανεμήθηκαν ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψυχογιός Βασίλης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατσιάμπουλας Γιώργος
ΜΕΛΗ: Τσακατούρα Κωνσταντίνα
Καλφάδης Γιώργος
Λαζούρας Θεόδωρος
επιστροφή