Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος
210 5202 901, 210 5226 769
210 5202 935
inspectors banner
zoetis.gr
ceva.com
fatro-hellas

ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

Διεύθυνση:
ΝΙΚ. ΠΙΡΖΑ 5

Τ.Κ.:
55236

Νομός:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πόλη:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλέφωνο:
2311275042

Top