10/12/2015

Συγκρότηση σώματος Παραρτήματος Π.Κ.Σ. Δωδεκανήσου

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά τις εκλογές του Π.Κ.Σ., που διεξήχθησαν στις 15-11-2015, για το Παράρτημα Δωδεκανήσου εξελέγη τριμελής Δ.Ε. (Διοικούσα Επιτροπή) αποτελούμενη από τους συναδέλφους: Παπαγεωργίου Χάρη, Περσιάνη Κυριάκο, Κοντραφούρη Μιχάλη.
Αυτή συνεδρίασε στις 20-11-2015 και κατέληξε στην παρακάτω σύνθεση:

1. Περσιάνης Κυριάκος - Πρόεδρος
2. Παπαγεωργίου Χάρης - Αντιπρόεδρος
3. Κοντραφούρης Μιχάλης - Γραμματέας
επιστροφή