08/12/2015

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα και κατόπιν ψηφοφορίας μεταξύ των μελών που εξελέγησαν σε συνεδρίαση πυ έλαβε χώρα στην Χαλκίδα στις 2/12/15, οι θέσεις του ΔΣ του Παραρτήματος Π.Κ.Σ. Εύβοιας κατανεμήθηκαν ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΨΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΛΗΔΑ
επιστροφή