26/11/2015

ΟΑΕΔ: Προγράμματα «Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης» για συνολικά 12.700 ωφελούμενους

Δείτε στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση προγράμματα που είναι ανοιχτά και αφορούν επιδότηση εργασίας για επιχειρήσεις που έχουν προσλάβει προσωπικό μετά την 1-1-2015. oaed1211 http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3278&Itemid=995&lang=el
επιστροφή