02/09/2015

Σε πλήρη εφαρμογή ο Κτηνίατρος Εκτροφής

Κ.Ε.


Αγαπητοί συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι με εγκύκλιο του Υπουργείου από 1/8 τίθεται σε πλήρη εφαρμογή ο θεσμός του Κτηνιάτρου Εκτροφής . Παρακαλείσθε να καταθέσετε άμεσα στις κατά τόπους ΔΑΟΚ την έγγραφη δήλωση έναρξης συνεργασίας μεταξύ του κατόχου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και κτηνιάτρου εκτροφής, υπογεγραμμένη κι από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και με γνήσιο υπογραφής. Το ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών δεν χρειάζεται να κατατεθεί στις ΔΑΟΚ
Για τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στις ΔΑΟΚ, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την γραμματεία του Π.Κ.Σ.


Με εκτίμηση,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αθηνά Τραχήλη
επιστροφή