15/07/2015

Έγγραφο-Παρέμβαση του Π.Κ.Σ. για την παραμονή του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α σε κτην. φάρμακα και υπηρεσίες

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας παραθέτουμε έγγραφη επιστολή η οποία επιδόθηκε από την Πρόεδρο του Π.Κ.Σ. κ. Τραχήλη Αθηνά και το Γεν. Γραμματέα Π.Κ.Σ. κ. Σαντοριναίο Άγγελο, στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αποστόλου Ε., στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Σγουρίδη Π. και τον Υπουργό Οικονομικών κ. Τσακαλώτο Ε. με αίτημα την παραμονή των κτηνιατρικών υπηρεσιών και φαρμάκων στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. (13%).
Στην προσπάθειά του αυτή για την αποφυγή μιας κατάφορης αδικίας σε έναν από τους πιο σημαντικούς παραγωγικούς κλάδους, ο Π.Κ.Σ. εξασφάλισε την υπόσχεση για μια μελλοντική συνάντηση κατά την οποία θα προταθούν από αυτόν ισοδύναμα μέτρα, τόσο για τη φορολόγηση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και φαρμάκων όσο και για τη φορολόγηση των αγροτών, ώστε ο ιδιαίτερα σημαντικός αυτή την ώρα πρωτογενής τομέας να σταθεί όρθιος την ώρα της λαίλαπας των φορολογικών μέτρων.


ΠΡΟΣ: ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
κ. ΣΓΟΥΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,
Ως νόμιμοι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου, του συλλογικού, δηλαδή, συνδικαλιστικού οργάνου των κτηνιάτρων της χώρας, ο οποίος αριθμεί περί τα 5.500 μέλη και περιλαμβάνει στους κόλπους του τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους δημοσίους και μισθωτούς υπαλλήλους κτηνιάτρους, τους πανεπιστημιακούς και στρατιωτικούς κτηνιάτρους, διαβάζοντας το σχέδιο νόμου που κατατίθεται προς ψήφιση και αναφέρεται στις επείγουσες ρυθμίσεις για τη συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, διαπιστώνει πως στο Κεφάλαιο Β, Άρθρο 2 (Φορολογικά Μέτρα) και στο σημείο 25 του Παραρτήματος ΙΙΙ, όπως αυτό αντικαθίσταται, τα γεωργικά εφόδια παραμένουν στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%, για λόγους που ο κτηνιατρικός κλάδος κατανοεί απόλυτα.
Ταυτόχρονα και εύκολα διαπιστώνει κανείς, πως καμία αναφορά δε γίνεται στα κτηνιατρικά φάρμακα, τα οποία είναι, επίσης, άρρηκτα συνδεδεμένα με τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας , τόσο μέσω της θωράκισης των ζώων έναντι των ζωοανθρωπονόσων, όσο και της ποιότητας των τροφίμων ζωικής προέλευσης, αλλά και την ενίσχυση της κτηνοτροφίας που σε μια τέτοια ιστορικά κομβική στιγμή για τη χώρα, αποτελεί την αναγκαιότερη ίσως πηγή πλούτου και θέσεων εργασίας, αλλά κυρίως την αδιαμφισβήτητη συνθήκη απεξάρτησης από τις εισαγωγές.
Ως εκ τούτου, παρακαλούμε όπως άμεσα συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σημείο του νόμου, ρητή αναφορά για την ένταξη των κτηνιατρικών φαρμάκων στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%, καθώς και στις Υπηρεσίες Β να αντικατασταθεί όρος «γεωργική παραγωγή» με τον όρο «αγροτική παραγωγή», έχοντας τη βαθιά πεποίθηση πως η γεωκτηνοτροφία εξακολουθεί να ενδιαφέρει την Πολιτεία και πως ο πρωτογενής τομέας εξακολουθεί να θεωρείται μοχλός ανάπτυξης και ατμομηχανή της εθνικής οικονομίας.

Με εκτίμηση,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Κ.Σ. Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Κ.Σ.
ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΘΗΝΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

επιστροφή