13/07/2015

Νομοθέτηση υπαγωγής των ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ σε χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία

εταα Αγαπητοί συνάδελφοι,

σύμφωνα με την ενημέρωση που λαβαμε απο τους εκπροσώπους μας στο ΕΤΑΑ - ΤΣΑΥ, κ. Βουδούρη Μάγδα και κ. Αντωνίου Περικλη, το αίτημα τόσο του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου όσο και των υπολοίπων υγειονομικών για ελεύθερη ένταξη των ασφαλισμένων σε οποιαδήποτε ασφαλιστική κατηγορία κατοχυρώθηκε νομικά. Σύμφωνα, λοιπόν, με το άρθρο 39 του ν. 4331, η κατάταξη σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία αρχίζει από την πρώτη του έτους του οποίου υποβλήθηκε η αίτηση του ασφαλισμένου, ενώ οι ασφαλισμένοι για να υποβάλουν αίτηση δεν πρέπει να έχουν ληξιπρόθεσμες εισφορές ή να έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών και να είναι ενήμεροι. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι οι ασφαλισμένοι μπορούν να επιλέξουν με αίτησή τους την κατάταξή τους σε μία εκ των δύο κατώτερων της υποχρεωτικής ασφαλιστικών κατηγοριών που προβλέπονται από τα προεδρικά διατάγματα 124/1993, 126/1993 και 125/1993 και να παραμείνουν σε αυτή μέχρι 31.12.2016. Ειδικά για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μέσα στο 2015 θα υπάρξει δυνατότητα αναδρομικής ισχύος υπαγωγής σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από 1/1/15. Σε περίπτωη που έχουν καταβληθεί εισφορές θα γίνει συμφηφισμός των επιπλέον καταβληθέντων χρημάτων με μελλοντικές εισοφρές.
Στον ίδιο νόμο στο άρθρο 37 νομοθετείτα η κατάργηση ποινών για οφειλέτες ατομικής εισφοράς στον Ο.Α.Ε.Ε. και το Ε.Τ.Α.Α. «Υποθέσεις για τις οποίες έχει ασκηθεί ποινική δίωξη τίθενται στο αρχείο με διάταξη του αρμόδιου Εισαγγελέα. Εκκρεμή ένδικα μέσα δεν εισάγονται για συζήτηση και αν έχουν εισαχθεί αποσύρονται από τον Εισαγγελέα. Οι υποθέσεις τίθενται και στις δύο περιπτώσεις στο αρχείο.»
Αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων για τις ανωτέρω παραβάσεις που δεν έχουν εκτελεστεί, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, δεν εκτελούνται. Αν άρχισε η εκτέλεσή τους, διακόπτεται

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία επικοινωνήστε με τους εκπροσώπους μας στο ΕΤΑΑ (Βουδούρη Μάγδα: 2109222967, Αντωνίου Περικλής: 2107516320)

Με εκτίμηση,


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ
επιστροφή