06/05/2015

Παράνομη η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαφήμιση κτηνιατρικού φαρμάκου

ΕΟΦ
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Λόγω της εκτάσεως του φαινομένου ανάρτησης αγγελιών στο διαδίκτυο όπου διαφημίζονται κτηνιατρικά φάρμακα, υποβάλαμε σχετικό ερώτημα στον ΕΟΦ για το επιτρεπτόν ή μη της διαφήμισης κτηνιατρικών φαρμάκων μέσω έντυπου, ηλεκτρονικού τύπου ή διαδικτύου.
Με το υπ’αριθμ. 22289/7-4-2015 έγγραφο του ΕΟΦ επισήμως αναφέρεται, ότι απαγορεύεται η διαφήμιση στο κοινό κτηνιατρικών φαρμάκων σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.

Συνεπώς, ενημερώνουμε όποιους πωλούν χονδρικώς ή λιανικώς κτηνιατρικά φάρμακα να διακόψουν εντός δεκαημέρου από την ανάρτηση της παρούσης στο site του Συλλόγου και να απέχουν από κάθε μορφής διαφήμιση φαρμάκων, άλλως ο Σύλλογος, ως έχων υποχρέωση να προασπίζει την τήρηση της νομιμότητας και κατ’ επέκταση τους συναδέλφους που σέβονται αυτή, θα προβαίνει σε καταγγελίες προς τον ΕΟΦ, ώστε να ληφθούν τα προσήκοντα διοικητικά και ποινικά μέτρα κατά των παρανομούντων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Κ.Σ.
ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΘΗΝΑ

επιστροφή