28/04/2015

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας : Αποτελέσματα επιθεώρησης – διερεύνηση καταγγελίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: Αποτελέσματα επιθεώρησης –... by Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος

επιστροφή