28/04/2015

Επιστολή του Π.Κ.Σ. προς τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, Διεύθυνση Δία Βίου Μάθησης για το πρόγραμμα ιδιωτικής σχολής

Αθήνα, 10/03/15

Α.Π. : 1091

Προς: Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π
Κοινοποίηση: Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, Διεύθυνση Δία Βίου Μάθησης

Θέμα: Πρόγραμμα Ιδιωτικής Σχολής ΚΟΡΕΛΚΟ για «Βοηθό Κτηνιάτρου»

Πρόσφατα ενημερωθήκαμε για την πρόθεση λειτουργίας από τη σχολή ΚΟΡΕΛΚΟ ενός νέου προγράμματος, εκείνου του Βοηθού Κτηνιάτρου. Τέτοια ειδικότητα σαφώς και δεν υφίσταται, όπως άλλωστε δεν θα ήταν δυνατόν να υπάρχει ειδικότητα βοηθού γιατρού. Το σύνολο των κτηνιατρικών πράξεων διενεργείται από κτηνίατρους, απόφοιτους των δύο πανεπιστημιακών σχολών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Καρδίτσας. Ως εκ τούτου ζητάμε την άμεση παρέμβαση της Υπηρεσίας σας για την παρεμπόδιση λειτουργίας του συγκεκριμένου προγράμματος το οποίο θίγει τα επαγγελματικά δικαιώματα των κτηνιάτρων και απειλεί την υγεία και ευζωία των ζώων, αλλά και την δημόσια υγεία.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία και συνεργασία.

Με εκτίμηση,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ
v. kthniatrou
επιστροφή