27/04/2015

Η Εκπροσώπηση του ΠΚΣ στο ΕΤΑΑ-τομέα υγειονομικών (ΤΣΑΥ)

Ως τακτικός εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου στο Δ.Σ. του ΕΤΑΑ-τομέα υγειονομικών (ΤΣΑΥ) ορίστηκε η κ. Βουδούρη Μάγδα με τηλέφωνο επικοινωνίας 2109222967 και αναπληρωματικός ο κ. Αντωνίου Περικλής με τηλέφωνο επικοινωνίας 2107516320
επιστροφή