31/03/2015

Δημόσια πρόταση Πανεπιστημονικής για "Επιστολή ΔΕ ΠΚΣ προς Δήμους και ΥΠΕΣ"

Χωρίς τίτλοΔημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο, δηλώσεων και διαβημάτων προς τα όργανα της πολιτείας και το Υπουργείο Εσωτερικών Δημάρχων της χώρας, φανερώνουν πως :
Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν σχεδόν όλοι οι δήμοι της χώρας, εξαιτίας της πολιτικής των περικοπών των πόρων από το κράτος, της καθυστέρησης στην καταβολή αυτών, καθώς και εξαιτίας της έλλειψης σε προσωπικό, πολύ περισσότερο που πριν από μερικές μέρες οι δήμοι ενημερώθηκαν με εγκύκλιο του υπουργού Εσωτερικών πως θα πρέπει να μειωθούν οι προσλήψεις συμβασιούχων κατά 10% το 2015 σε σχέση με το 2014, όπως προβλέπεται από τους αντιλαϊκούς νόμους που απορρέουν από τα μνημόνια και τη δανειακή σύμβαση.
H ΔΕ του ΠΚΣ υπενθυμίζει πως αρμοδιότητα των Δήμων είναι σύμφωνα με το νόμο (4235/14) ,η διαχείριση αδεσπότων ζώων συντροφιάς ,έργο που δεν αφορά μόνο την προσφορά κοινωνικού έργου απο την πολιτεία αλλα και την προστασία της δημόσιας υγείας
Για την εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης οι Δημοι καλούνται να συγκροτήσουν 5μελή Δημοτική επιτροπή διαχειρισης η οποία αποτελείται εξολοκλήρου από εθελοντές
Η ΔΕ κατ’επιταγή αποφάσεων 2 διαδοχικών συνελεύσεων του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου , εκφράζει την αντίθεσή της στην ανάθεση του σοβαρότατου έργου της διαχείρισης στην εθελοντική προσφορά χωρίς την συνεισφορά κτηνιάτρων που απο έμμισθη θέση θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος
Επισημαίνει πως ο καθοριστικός ρόλος εκπροσώπων εθελοντικών ενώσεων φιλοζωικών και κυνηγητικών σωματείων που νομοθετείται στο νόμο 4235/14 σε καμμία περίπτωση δεν διασφαλίζει τη δημόσια υγεία Ακόμη επισημαίνουμε την απαραίτητη περισσυλογή των ζώων απο ειδικευμένα συνεργεία, υπο την ευθύνη και τον έλεγχο της δημοτικής επιτροπής διαχείρισης που σε ελαχιστότατους Δημους υπάρχει και την έλλειψη μόνιμων κατάλληλων εγκαταστάσεων για νοσηλεία και προσωρινή παραμονή αδεσπότων και για απομόνωση λυσσύποπτων Η σωστή εφαρμογή ενός προγράμματος διαχείρισης με προοπτικές ουσιαστικού ελέγχου του πληθυσμού των αδεσπότων ζώων και φροντίδας τους, όπως προκύπτει απο τα παραπάνω προυποθέτει κονδύλια ,πόρους και μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό που σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται να εξοικονομηθουν απο τη δημοτική φορολογία Κατα συνέπεια θεωρούμε πως η αδυναμία εφαρμογής ακόμη και αυτού του νόμου που αναθέτει σε εθελοντές τη διαχείριση, σχετίζεται άμεσα με την έλλειψη πόρων, πόσο μαλλον η εφαρμογή ενός προγράμματος ουσιαστικής προστασίας σύμφωνα με τις προτάσεις μας
Εκφράζουμε
1) τη συμπαράστασή μας σε αιτήματα που αφορούν την παροχή κονδυλίων και πόρων στη τοπική διοίκηση που είναι απαραίτητα και για τη διαχείριση των αδεσπότων ζώων συντροφιάς
2) Σας υπενθυμίζουμε τα αιτήματα μας σχετικά με την αλλαγή του άρθρου 46 του νόμου 4235 /2014 για τη διαχείριση αδεσποτων .
Συγκεκριμένα ζητούμε
-Νομοθέτηση 3μελούς επιτροπής διαχείρισης, αποτελούμενης απο 2 κτηνιάτρους μόνιμους υπαλλήλους αποκλειστικής και πλήρους απασχόλησης και
-Την οικονομική στήριξη των Δήμων για την υλοποίηση των ειδικευμένων συνεργείων περισυλλογής των δημοτικών ενδιαιτημάτων και των χώρων απομόνωσης λυσσύποπτων ζώων
-Τον συνολικό έλεγχο και την καταγραφή του αριθμού και των ιατρικών πράξεων στα αδέσποτα να έχουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες του δημοσίου στις οποίες θα υπάρχουν οι ανάλογες καταστάσεις σαν οι μόνες αρμόδιες να καταγράφουν περιστατικά ζωοανθρωπονόσων και προβλημάτων που αφορούν τη δημόσια υγεία αλλά και να έχουν συνολική εικόνα των μετακινήσεων των ζώων
Χωρίς αυτές τις προυποθέσεις δεν διασφαλίζεται ούτε η καταγραφή του πραγματικού αριθμού των αδεσπότων,ούτε η ιατρική πράξη της στείρωσης και άλλων διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων ,ούτε η ευζωία των αδεσπότων και η προστασία της δημόσιας υγείας, ούτε καν η ροή των κονδυλίων προς το σκοπό φροντίδας των αδεσπότων ζώων συντροφιάς .Οι οικονομικές αστοχίες χωρίς πρόγραμμα μακροχρόνιας πνοής και ουσιαστικού έργου, απασχολούν όλους τους δημότες που ήδη έχουν βασικές ανάγκες ανικανοποίητες, όπως φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων και έργα περιβαλλοντικής προστασίας ,ακόμη και επισιτιστικά προβλήματα Σας γνωστοποιούμε παρατυπίες που συμβαίνουν στα πλαίσια του πελατειακού καθεστώτος που ευνοείται απο τον εθελοντισμό, καθώς και το απαράδεκτο φαινόμενο της εγκατάλειψης χειρουργημένων ζώων στις πόλεις, χωρις να έχει συμπληρωθεί ο απαραίτητος χρόνος νοσηλείας λόγω έλλειψης κατάλληλων χώρων
ΖΗΤΑΜΕ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
Την έμπρακτη συμπαράσταση τους στα αιτήματά μας και τη δράση τους προς την κατεύθυνση της ικανοποίησης τους
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Την ικανοποίηση των προτάσεων μας

Η ΔΕΤΟΥ ΠΚΣ

26 ΜΑΡΤΗ 2015
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
http://ktiniatroi-panepistimoniki.blogspot.gr/
επιστροφή