31/03/2015

Έγγραφο Π.Κ.Σ. στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Καρδίτσας σχετικό με την πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΑγαπητοί συνάδελφοι,

Παραθέτουμε έγγραφο του Π.Κ.Σ. στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Καρδίτσας, με σκοπό τη διερεύνηση πληροφορίας για παράνομη πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων από pet shops και καταστήματα ειδών κυνηγιού.


ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΘΕΜΑ: “Πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων ”


Σύμφωνα με πληροφορίες του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου, pet shops και καταστήματα με είδη κυνηγιού στην πόλη της Καρδίτσας προβαίνουν στην πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων χωρίς να πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις.
Ως εκ τούτου σας επισυνάπτουμε κατάλογο των εν λόγω καταστημάτων και παρακαλούμε για τον υπηρεσιακό σας έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί η κατοχή ή μη σχετικής άδειας που εκχωρεί το δικαίωμα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων στα καταστήματα αυτά, καθώς και η ύπαρξη ή μη επιστημονικού υπευθύνου κτηνιάτρου με διά νόμου δικαίωμα συνταγογράφησης.
Παρακαλούμε, επίσης, για την άμεση και έγγραφη απάντηση της Υπηρεσίας σας μετά τη διερεύνηση του θέματος, προκειμένου να προβούμε με τη σειρά μας στις απαιτούμενες νομικές ενέργειες, προς αποκατάσταση της έννομης τάξης, εφόσον διαπιστωθεί ότι αυτή διαταράσσεται, με σκοπό τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων,

Με εκτίμηση,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Κ.Σ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Κ.Σ.

ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΘΗΝΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
επιστροφή