22/01/2015

Δελτίο Τύπου για την σχετική με τα καθήκοντα των νοσηλευτών Υ.Α.

Ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος, ως ένας από τους Υγειονομικούς Συλλόγους της χώρας, θα ήθελε να εκφράσει την αλληλέγγυα στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο θέση του, αναφορικά με την Υπουργική Απόφαση της 19ης Ιανουαρίου 2015 «Καθήκοντα και αρμοδιότητες Νοσηλευτών – τριών».

Με ιδιαίτερο σεβασμό στο νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας και χωρίς να παραγνωρίζουμε και να παραγκωνίζουμε τη σπουδαιότητα του ρόλου του στα θέματα υγείας, θα θέλαμε να χαρακτηρίσουμε την εκχώρηση δικαιώματος συνταγογράφησης στους νοσηλευτές μέσω της Υ.Α. αυτής, τουλάχιστον ως ανεδαφική.

Εμείς οι κτηνίατροι, ως ιατροί των ζώων, ως επιστήμονες υγείας, ως αρμόδιοι για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας σε ότι αφορά τις ζωοανθρωπονόσους και ως αποφοιτήσαντες από μια Ανώτατη Σχολή Υγείας, μπορούμε βαθιά να γνωρίζουμε τι σημαίνει φαρμακολογία, επικινδυνότητα φαρμάκου, παρενέργεια φαρμάκου και περισσότερο απ’ όλα, τι σημαίνει ευθύνη συνταγογράφησης την οποία και αναλαμβάνουμε με την κτηνιατρική μας σφραγίδα, η οποία με τη σειρά της πιστοποιεί την κτηνιατρική μας ιδιότητα και επομένως το ευρύτατο γνωστικό μας αντικείμενο. Συνταγογραφούμε εμείς οι ίδιοι, επειδή προφανώς η Πολιτεία μας κατέστησε ad hoc αρμόδιους γι’ αυτό την ημέρα που δώσαμε τον κτηνιατρικό μας όρκο, αλλά και επειδή αυτό επιτάσσει-και κατά τη γνώμη μας όχι τυχαία- η εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

Ως εκ τούτου, θα παρακαλούσαμε τον αρμόδιο Υπουργό, αφού πρώτα συμβουλευτεί τα Προγράμματα Σπουδών των Ιατρικών Σχολών της χώρας, να αναθεωρήσει την προσβλητικότατη αυτή απόφαση, τόσο για τον ιατρικό κόσμο όσο και για τους ίδιους τους ασθενείς των οποίων τις αγωνίες οι ιατροί τους μοιράζονται καθημερινά.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Κ.Σ.
ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΘΗΝΑ

επιστροφή