26/11/2014

Έγγραφο του Π.Κ.Σ. προς την Γενική Διεύθυνση Συνθηκών & Υγιεινής της Εργασίας

[new+pic2pixlr_1]ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ & ΥΓIΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠ’ ΟΨΙΝ: Κου ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Θέμα: «Τεχνικοί ασφαλείας»

Ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος και τα μέλη του, έχοντας τη βαθιά πεποίθηση ότι εξ’ ορισμού και εξ’ αντικειμένου έχουν την απαιτούμενη γνώση και κατάρτιση, ώστε να αναλαμβάνουν το ρόλο του Τεχνικού Ασφαλείας, σε ότι αφορά στα νόμιμα κτηνιατρεία, στα νόμιμα κτηνιατρικά γραφεία παραγωγικών ζώων, στις νόμιμες κτηνιατρικές κλινικές και στα καταστήματα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων που διατηρούν και εφ’ όσον οι κτηνίατροι ανήκουν στο γεωτεχνικό κλάδο σύμφωνα με το Π.Δ. 344/29-12-00(ΦΕΚ 297 Α΄), αιτείται την ένταξη των κτηνιάτρων στον κατάλογο των Τεχνικών Ασφαλείας άνευ επιπλέον ωρών επιμόρφωσης, όπως ακριβώς συμβαίνει με άλλες γεωτεχνικές κατηγορίες που ενδεικτικά σας αναφέρουμε: Σύμφωνα με το Ν.3850/2010 άρθρο 10. Κατηγορία Α κωδικός 319.4 (Παρασκευή γεωργικών φαρμάκων και εντομοκτόνων), Κατηγορία Β κωδικός 05(Αλιεία) - κωδικός 20 (Βιομηχανία ειδών διατροφής κυρίως ζωικής προελεύσεως ), Κατηγορία Γ κωδικός 02(Κτηνοτροφία).

Με εκτίμηση,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΘΗΝΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
επιστροφή