30/10/2014

Καταγγελία στον Δήμο Αλεξανδρούπολης για ανακοίνωση έργου στείρωσεις αδεσπότων ζώων

Αθήνα, 30/10/14
ΑΠ: 1026

Προς : Δήμος Αλεξανδρόπουλης
Κοινοποίηση: Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου

Θέμα: Καταγγελία για το έργο “Στειρώσεις αδεσπότων ζώων 2014”

Aξιότιμε κ. Δήμαρχε,

σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε ο Δήμος σας συνέταξε ανακοίνωση για την διενέργεια της εργασίας “Στειρώσεις αδεσπότων ζώων 2014” με απευθείας ανάθεση. Μελετώντας την συγκεκριμένη ανακοίνωση και με βάση κείμενο που μας κοινοποιήθηκε από τους συναδέλφους της Αλεξανδρούπολης και το οποίο γνωρίζουμε ότι σας έχει αποσταλεί, η ανακοίνωση αυτή ορίζει ως έργο ενέργειες που δεν είναι σύννομες.
Αναλυτικότερα, λοιπόν, με βάση το άρθρο 9, παράγραφο 4 του ν. 4039/2012 η σήμανση των αδέσποτων ζώων γίνεται ηλεκτρονικά και μάλιστα από νόμιμο ιδιώτη κτηνιατρείο με Άδεια Λειτουργίας Νόμιμου (Ιδιωτικού) Ιατρείου.
Επιπλέον, βάσει του άρθρου 17α, εδάφιο 2 στον ν. 4235/2014 θα πρέπει να πραγματοποιείται εξέταση για Λεϊσμανίωση σε κάθε σκύλο, διαδικασία που δεν αναφέρεται πουθενά στην ανακοίνωσή σας. Ταυτόχρονα, και λόγω της έξαρσης της λύσσας, ειδικά στην βόρεια Ελλάδα, θα ήταν σκόπιμο να μεριμνήσετε για τον αντιλυσσικό εμβολιασμό των αδέσποτων ζώων.
Με βάση τα παραπάνω παρακαλούμε να προβείτε άμεσα σε όλες τις υπηρεσιακές ενέργειες προκειμένου να αποσυρθεί η συγκεκριμένη ανακοίνωση εργασίας και να προβείτε σε νέα, σύννομη. Η στείρωση, ο εμβολιασμός και η καταγραφή των αδέσποτων ζώων αποτελούν κτηνιατρικές πράξεις που αποσκοπούν στην διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και την ευζωία των ζώων και οι εμπλεκόμενοι φορείς οφείλουν να μεριμνούν για την ορθή πραγματοποίησή τους.

Με εκτίμηση,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ
επιστροφή