12/03/2014

Πρόγραμμα «Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων Τεχνολογίας Τροφίμων» από το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων

Το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Τμήμα Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας, προσκαλεί αποφοίτους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ να παρακολουθήσουν Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ), εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τίτλο:

«Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων Τεχνολογίας Τροφίμων».

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007 – 2013. Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση αποφοίτων που έχουν λάβει το πτυχίο τους πριν από τουλάχιστον 10 χρόνια από τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, αλλά και αποφοίτων συναφών τμημάτων (Γεωπονίας, Χημείας, Κτηνιατρικής, Βιολογίας, Χημικών Μηχανικών κλπ) που έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική δραστηριότητα στον τομέα των τροφίμων, με σκοπό τη βελτίωση/εξέλιξη του επιπέδου/ανταγωνιστικότητας/απασχολησιμότητάς τους σε τομείς της επιστήμης της Τεχνολογίας Τροφίμων

Περισσότερες πληροφορίες:

«Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων Τεχνολογίας Τροφίμων» ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ

«Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων Τεχνολογίας Τροφίμων» ΑΙΤΗΣΗ
επιστροφή