20/05/2006

«Έντυπα Καταγραφής Microchip», Ιανουάριος 2006

Οδηγίες για τη σωστή συμπληρωσή τους

Το τελευταίο διάστημα έχουν φτάσει στα γραφεία του Συλλόγου Έντυπα Καταγραφής microchip τα οποία έχουν συμπληρωμένα μόνο τα στοιχεία του ζώου. Στα σημεία όπου κανονικά πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη υπάρχει . το απόλυτο κενό!! Όλα τα Έντυπα προέρχονταν από συγκεκριμένες περιοχές και ήταν της ίδιας «πρωτοποριακής», για τα ελληνικά δεδομένα, εταιρίας και μάλιστα δίπλα στα στοιχεία του ιδιοκτήτη, είχαν και αστερίσκο-σημείωση που έλεγε: «προαιρετικά»!! Οι λόγοι που είχαν αναφερθεί από την εταιρία στους συναδέλφους που προμηθεύονταν microchip απ΄ αυτήν, με την προτροπή να μην συμπληρώνονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, ήταν ότι «η Νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων απαγορεύει την αναγραφή των στοιχείων του ιδιοκτήτη» και ότι «ο Σύλλογος δεν έχει ISO άρα δεν μπορεί να διασφαλίσει το απόρρητο τέτοιων στοιχείων»!! Για να ενημερώσουμε τους «εγκεφάλους» που είχαν αυτή τη φαεινή ιδέα και θέλοντας να είναι «της μοδός» παραπληροφόρησαν και παραπλάνησαν κάποιους λίγους ευτυχώς συναδέλφους, να αναφέρουμε τα εξής:

  1. ο Νόμος περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται στο ότι, όποιος στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της εργασίας του ή των αρμοδιοτήτων του συλλέγει προσωπικά δεδομένα και διατηρεί μια βάση με αυτά, δεσμεύεται να μην τα δημοσιοποιήσει σε τρίτους και ότι θα τα χρησιμοποιεί μόνο για το σκοπό για τον οποίο τα συνέλεξε. Άρα ο Σύλλογος νόμιμα συλλέγει τα στοιχεία των ιδιοκτητών προκειμένου να μπορεί να γίνει ταυτοποίηση χαμένων ζώων και απαγορεύετε να τα δώσει σε άλλους ή να τα χρησιμοποιήσει για άλλο σκοπό.
  2. τι σχέση μπορεί να έχει το ISO, που είναι σύστημα διασφάλισης ποιότητας, με τη διαφύλαξη του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων!! Και εκτός αυτού ποιος σύλλογος, συνδικαλιστικό όργανο ή επιστημονικό όργανο έχει ISO; Τι να το κάνει ο ΠΚΣ το ISO; Να διασφαλίσει ότι οι διεκδικήσεις του και οι απόψεις του είναι ποιοτικές και καλύτερες απ΄ των άλλων; Ή ότι πληρούν υψηλές προδιαγραφές;

Οι λόγοι που επιβάλλουν την αναγραφή των στοιχείων του ιδιοκτήτη στο Έντυπο Καταγραφής microchip είναι προφανείς. Ο Σύλλογος πρέπει άμεσα να μπορεί να ενημερώσει τον κτηνίατρο που ρωτά, σε ποιόν ανήκει ένα αδέσποτο που περισυλλέγει από ιδιώτη και του προσκομίσθηκε, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες. Φυσικά δεν μπορεί να ισχύσει η δικαιολογία που προβλήθηκε, ότι «αν χρειαστεί, ας επικοινωνήσει ο Σύλλογος με εμένα που έβαλα το microchip και από το αρχείο μου θα σας πω τα στοιχεία του ιδιοκτήτη»!!! Αν δηλ. ο κτηνίατρος που έβαλε το microchip είναι διακοπές ο Σύλλογος θα περιμένει να γυρίσει ή θα τον ψάχνει στη Μύκονο για να απαντήσει σε ποιόν ανήκει ο σκύλος; Μήπως προτείνουν κιόλας αν συνταξιοδοτηθεί να το επαναφέρουμε από τη σύνταξη για να μας πει σε ποιόν ανήκει ο σκύλος;

Εκτός των ανωτέρων και νομικά επιβάλλεται η αναγραφή των στοιχείων του ιδιοκτήτη. Η Υπουργική Απόφαση 280241/2003 «Σήμανση, καταγραφή δεσποζόμενων σκύλων και λοιπές Διατάξεις» που εκδόθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 2 παρ. 7 του Νόμου 3170/2003 και ισχύει από τις 1.12.2003, λέει ρητά ότι στο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη. Συγκεκριμένα στο Άρθρο 1 και στα σημεία 6α, 6γ και 7 αναφέρει τα εξής:

«6. α) Κατά τη σήμανση του σκύλου ο κτηνίατρος χορηγεί πιστοποιητικό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης με τον αριθμό σήμανσης του σκύλου, τα χαρακτηριστικά του, τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και υπογράφεται και σφραγίζεται από τον κτηνίατρο (Παράρτημα Ι). Ένα αντίγραφο παραδίδεται στον ιδιοκτήτη, ένα διατηρεί στα αρχεία του ο κτηνίατρος και ένα αποστέλλεται με ευθύνη του κτηνιάτρου στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που διατηρεί ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος.
γ) Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος σκύλου οποιασδήποτε κατηγορίας οφείλει να ενημερώσει τον κτηνίατρο που διενήργησε τη σήμανση και την καταγραφή ή άλλον της προτίμησης του, για κάθε μεταβολή που αφορά στο σκύλο του και έχει σχέση με το θάνατο του ζώου, την απώλεια του, την αλλαγή κυριότητας ή αλλαγή τόπου διαβίωσης του ζώου. Οι προαναφερόμενοι κτηνίατροι υποχρεούνται άμεσα να ενημερώνουν την ηλεκτρονική βάση δεδομένων που διατηρεί ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος, για τις παραπάνω αλλαγές, εντός 20 ημερών.
7. Η σήμανση και η καταγραφή κάθε ζώου στα αρχεία του αρμόδιου φορέα (Π.Κ.Σ.) ενέχει την αποδοχή κατοχής του ζώου από τον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη και αποτελεί δήλωση κατοχής του ζώου.»

Άρα ο Π.Κ.Σ. εφαρμόζοντας το Νόμο δεν μπορεί να καταγράφει τα Έντυπα που δεν έχουν συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία και παρακαλεί τους συναδέλφους να συμπληρώνουν όλα τα στοιχεία ακόμα και αυτά του ιδιοκτήτη και να μην δίνουν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, σημασία σε «αστερίσκους» που υποσκάπτουν τη λειτουργία του Συλλόγου.

Η Δ.Ε. του Π.Κ.Σ.

10.01.2006

επιστροφή