25/09/2013

Πρόγραμμα Κατάρτισης εξ Αποστάσεως διάρκειας 6 μηνών (e-class): «Μικροβιολογία του Νερού»

To Εργαστήριο Υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Αθήνας θα διοργανώσουν την ακαδημαϊκή χρονιά 2013-2014 ένα Πρόγραμμα Κατάρτισης εξ Αποστάσεως (e-class) με τίτλο: «Μικροβιολογία του Νερού».
Στόχος του προγράμματος είναι οι απόφοιτοι να αποκτήσουν ουσιαστική αντίληψη των ζητημάτων που αφορούν στην αξιολόγηση της μικροβιολογικής ποιότητας του νερού (πόσιμου, θαλάσσιου, κολυμβητικών δεξαμενών). Οι συμμετέχοντες θα εξοπλιστούν με σφαιρική γνώση των τρόπων διαχείρισης της ποιότητας του νερού. Θα καταρτισθούν στις σύγχρονες μεθόδους ανίχνευσης μικροοργανισμών /δεικτών μικροβιακής ποιότητας νερού και παθογόνων μικροοργανισμών, στις εφαρμογές των αρχών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών αναλύσεων, στις εφαρμογές ISO22000 (HACCP) σε βιομηχανίες εμφιάλωσης νερού στην επιδημιολογία υδατογενών λοιμώξεων, και στις διαδικασίες διαπίστευσης συναφών εργαστηρίων.

Στο πρόγραμμα θα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής καθώς και απόφοιτοι IEK, KEK με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους συναφή με το εκπαιδευτικό αντικείμενο. Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος είναι έξι μήνες, ενώ ο χρόνος που απαιτείται εκτιμάται στις 140 ώρες. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί εξ’ολοκλήρου μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Επιπλέον πριν την ολοκλήρωσή του το πρόγραμμα προσφέρει προαιρετική πρακτική εξάσκηση σε εξειδικευμένο πανεπιστημιακό εργαστήριο νερών για όσους και όσες το επιθυμούν.

Για περισσότερες πληροφορίες e-mail: info@watermicro-eclass.net στο τηλ/fax: 2610969875 ή στην ιστοσελίδα www.watermicro-eclass.net

Το Πρόγραμμα προσφέρεται και στην αγγλική γλώσσα.

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Κατάθεση αιτήσεων Συμμετοχής έως: 28 Σεπτεμβρίου 2013
Έναρξη Προγράμματος : 1η Οκτωβρίου 2013
επιστροφή