22/05/2013

ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Πρόσκληση σε σύσκεψη-συμμετοχή ιδιωτών κτηνιάτρων στο Πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 Ταχ. Δ/νση : Πλάτωνος 67
Ταχ. Κωδ.  :   71307                                   
 Πληροφορίες: Λαμπρινίδη Σοφία, Φουκάκη Ευαγγελία
Τηλέφωνο:  2810242625, 2810331620
Fax  :  2810221637
Προς: 1. Ιδιώτες κτηνιάτρους ΠΕ Ηρακλείου
            2. Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο
                Παράρτημα Κρήτης
                Υπόψη κ. Πιπεράκη
                 FAX 2810315910

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε σύσκεψη-συμμετοχή ιδιωτών κτηνιάτρων στο Πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων»

ΣΧΕΤ: Η με αριθμό 4888/130873-27/12/2012 απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ ΠΕ Ηρακλείου σας προσκαλεί σε σύσκεψη τη Δευτέρα 27/05/2013 και ώρα 2.00 μμ έως 4.00 μμ στο κτίριο της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, Πλάτωνος 67 Μέσα Κατσαμπάς, πρώτος όροφος.

Θέμα της σύσκεψης: Παρουσίαση της με αριθμό πρωτοκόλλου 4888/130873-27/12/2012 απόφασης του ΥΠ.Α.Α.Τ, «Πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγών και των προβάτων»-συμμετοχή ιδιωτών κτηνιάτρων στο πρόγραμμα.

Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Του Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηρακλείου
Λαμπρινίδη Σοφία
επιστροφή