20/05/2006

«Έντυπα Χορήγησης Κτηνιατρικών Φαρμάκων για Παραγωγικά Ζώα», Δεκέμβριος 2005

Τύπωσε και χορηγεί στα μέλη του από τα γραφεία του και τα Παραρτήματα ο Π.Κ.Σ.

Μετά τη σχετική νομοθετική ρύθμιση που επιτρέπει τη χορήγηση κτηνιατρικών φαρμάκων από κτηνιάτρους σε ζώα τα οποία παρακολουθούν, πρέπει να έχουμε υπ΄ όψιν ότι αυξάνονται και οι υποχρεώσεις μας. Εκτός της ηθικής υποχρέωσής για λελογισμένη χρήση-χορήγηση των κτηνιατρικών φαρμάκων, που ισχύει εξάλλου και σε περίπτωση συνταγογράφησης, πρέπει ανά πάσα στιγμή να μπορούμε να αποδείξουμε σε ποιους και γιατί χορηγήσαμε κτηνιατρικά φάρμακα.
Ο Σύλλογος σε μια προσπάθεια να συνεπικουρήσει τους κτηνιάτρους που χορηγούν φάρμακα σε παραγωγικά ζώα, στην υποχρέωσή τους αυτή, υιοθέτησε και προτείνει ένα πρότυπο «Έντυπο Χορήγησης Κτηνιατρικών Φαρμάκων».
Ονομάστηκε «Έντυπο Χορήγησης Κτηνιατρικών Φαρμάκων», όπως εξάλλου συμβαίνει και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης όπου οι κτηνίατροι χορηγούν φάρμακα γιατί διαφέρει από τη «Συνταγή» μιας και:

  • η Συνταγή έχει την έννοια της εντολής-οδηγίας προς τον φαρμακοποιό [1], πράγμα που στην περίπτωση μας θα ήταν οξύμωρο μιας και αν συντάσσαμε Συνταγή στην ουσία θα δίναμε εντολές και οδηγίες προς τον εαυτό μας για το ποιο φάρμακο και πως θα χορηγήσουμε!!!
  • ο Νόμος (Υ.Α. 310584/1998) λέει ότι ο κτηνίατρος πρέπει να τηρεί μητρώο για κάθε πράξη εισόδου και εξόδου κτηνιατρικών φαρμάκων. Μητρώο και όχι Συνταγές.
  • Συνταγή συντάσσουν οι κτηνίατροι που δεν χορηγούν φάρμακα και τις απευθύνουν προς αυτούς που τις εκτελούν-εμπορεύονται κτηνιατρικά φάρμακα δηλ. στο Κτηνιατρικό Φαρμακείο, στο Φαρμακοποιό ή στο Ζωοτέχνη, οι οποίοι με τη σειρά τους τις φυλάσσουν προκειμένου να αποδεικνύουν πως διακίνησαν τα φάρμακα που προμηθεύτηκαν

Στο «Έντυπο Χορήγησης Κτηνιατρικών Φαρμάκων» καταγράφονται όλες τις πληροφορίες που πρέπει να συνοδεύουν κάθε πράξη χορήγησης κτηνιατρικών φαρμάκων για παραγωγικά ζώα, σύμφωνα με το Άρθρο 52Α της Υ.Α. 310584/1998. Επιπλέον περιέχει όλα τα στοιχεία προκειμένου ο παραγωγός να δικαιολογεί την προμήθεια, την κατοχή και τη χρήση των κτηνιατρικών φαρμάκων, όπως υποχρεούται από το Άρθρο 52Β της Υ.Α. 310584/1998.
Ο Π.Κ.Σ. θα προβεί στην έκδοση 2.000 βιβλιαρίων των 50 διπλότυπων Εντύπων το καθένα. Το Έντυπο θα είναι εις διπλούν ώστε το απόκομμα να δίδεται στον κτηνοτρόφο και το στέλεχος να μένει στο βιβλιάριο και στον κτηνίατρο όπου θα φυλάσσεται για 5 έτη, όπως ορίζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία (Οδηγία 2004/28/ΕΚ, L 136 της 30/04/2004 σ. 0058 - 0084).
Ο Π.Κ.Σ. σε πρώτη φάση θα διανείμει δωρεάν τα βιβλιάρια αυτά στα μέλη του που παρακολουθούν παραγωγικά ζώα [2]. Οι κτηνίατροι θα μπορούν να τα προμηθευθούν από τα Γραφεία του Συλλόγου ή από τα Παραρτήματα μετά τις 15 Δεκεμβρίου 2005 μιας και η εκτύπωσή τους έχει ήδη ανατεθεί σε Τυπογραφείο. Ελπίζουμε στην ανταπόκριση των κτηνιάτρων παραγωγικών ζώων προκειμένου να καθιερωθεί αυτό το Έντυπο και να είμαστε νόμιμοι όσοι χορηγούμε φάρμακα, γιατί μόνο όταν τα μέλη του Συλλόγου δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα, θα μπορέσουμε να επιβάλλουμε ελέγχους για παράνομη διακίνηση κτηνιατρικών φαρμάκων.
Η Πολιτεία μας έδωσε μια ευκαιρία, λύνοντάς μας ένα χρόνιο πρόβλημα, να αποδείξουμε ότι μπορούμε να προστατεύσουμε τη Δημόσια Υγεία ρυθμίζοντας μόνοι μας τα του οίκου μας. Ας φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης της Πολιτείας τηρώντας όλες μας τις υποχρεώσεις για να δείξουμε ότι δεν υπάρχει ανάγκη ελέγχου στον κτηνίατρο όσον αφορά το Κτηνιατρικό Φάρμακο αλλά ο έλεγχος πρέπει να στραφεί στον παραγωγό για παράνομες θεραπείες και στο σφαγείο για κατάλοιπα αντιβιοτικών.
Ας φροντίσουμε να είμαστε νόμιμοι γιατί αυτοί που δύο μήνες τώρα αρνούνται να εφαρμόσουν το Νόμο, αυτοί που γράφουν το Κράτος το οποίο δήθεν υπηρετούν στα παλιά τους τα παπούτσια και συνηθισμένοι από προηγούμενα χρόνια συμπεριφέρονται σαν να είναι τσιφλίκι τους, θα μας περιμένουν στη γωνία. δυστυχώς όμως για αυτούς τους 10-15 ο Νόμος θα εφαρμοσθεί αργά ή γρήγορα, είτε το θέλουν είτε όχι.
Συνάδελφοι βγάλτε άδεια λειτουργίας κτηνιατρείου, συμπληρώνεται το Έντυπο για να έχετε αποδείξεις για το τι κάνατε τα φάρμακα που προμηθευτήκατε και κάντε υπομονή λίγους μήνες. θα έχουμε κι άλλα νέα.

Έντυπο χορήγησης κτηνιατρικών φαρμάκων

Αυξ. Αριθμός Ημερομηνία: / /

Εκτροφή:
(Όνομα και Διεύθυνση)

Κτηνιατρικά
Φάρμακα για:

 Θεραπεία
 Πρόληψη

Κτηνίατρος:
(Όνομα και Διεύθυνση)

Κωδικός Εκμετάλλευσης:
E L __ __ __ __ __ __ __ __

Είδος ζώου:
 Βοοειδή  Χοίροι
 Αιγ/βατα  Πτηνά
 Κουνέλια  Λοιπά

Κωδικός ζώου/ζώων:

Διάγνωση /Αιτία χρήσης και χορήγησης κτηνιατρικών φαρμάκων:

(Χρόνος Αναμονής σε ημέρες )

Όνομα κτην. φαρμάκου

Θ ή
Π *

Αριθμός
Παρτίδας

Ποσότητα

Χ.Α.
Κρέας

Χ.Α.
Γάλα

Χ.Α.
Αυγά

Οδηγίες χρήσης (Δόση / ζώο / ώρες, τρόπος και διάρκεια χορήγησης)

Ο Εκτροφέας ** Ο Κτηνίατρος

* Θ = Θεραπεία Π = Πρόληψη

** Με την Υπογραφή μου βεβαιώνω ότι ο Κτηνίατρος με ενημέρωσε για τις Διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας που αφορούν την τήρηση των Χρόνων Αναμονής αναφορικά με τα Τρόφιμα Ζωικής Προέλευσης.

Χαραλαμπάκης Γεώργιος
2810224611
jos@freemail.gr


[1] στη Συνταγή όπως μαθαίναμε και στη Φαρμακολογία το σύμβολο Rx ή Rp στην Επιγραφή υποδηλώνει εντολή του γιατρού προς τον φαρμακοποιό και οι διάφορες συντομογραφίες όπως disp. (dispensa-δώσε), ft. (fiat-κάνε), mixt. (mixtura-μείγμα) comp. (compositus-σύνθετος) αποτελούν οδηγίες προς τον φαρμακοποιό για την παρασκευή-χορήγηση του φαρμάκου.

[2]Η υποχρέωση για τήρηση αποδείξεων ισχύει μόνο για τα κτηνιατρικών φάρμακα, τα οποία προορίζονται για παραγωγικά ζώα και όχι για φάρμακα ζώων συντροφιάς.

επιστροφή