20/05/2006

«Καταγραφή ζώων που έρχονται με Μicrochip από το εξωτερικό», Δεκέμβριος 2005

Η Δ.Ε. του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου αποφάσισε και ανακοινώνει στα μέλη του ότι τα Ζώα Συντροφιάς (πρόκειται κυρίως για κουτάβια) στα οποία ήδη έχει τοποθετηθεί microchip στο εξωτερικό, θα καταγράφονται κανονικά μόνο εφόσον συνοδεύονται και από «Διαβατήριο Ζώων Συντροφιάς της Ε.Ε.» στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός του microchip.
Αιτία αυτής της απόφασης ήταν τα ερωτήματα προς το Σύλλογο από συναδέλφους στους οποίους εμφανίζονταν ιδιοκτήτες με κουτάβια, στα οποία είχε ήδη τοποθετηθεί microchip στη χώρα προέλευσης (κυρίως Ουγγαρία) και οι οποίοι προσκόμιζαν και «τριπλότυπο καταγραφής microchip» στην ελληνική γλώσσα, με το οποίο τους είχαν εφοδιάσει τα Pet Shop από τα οποία αγόρασαν το ζώο, με την παρότρυνση «πηγαίνετε αυτά τα χαρτιά στον κτηνίατρο να σας τα συμπληρώσει».
Για την καταγραφή των ζώων αυτών (δηλ. τη συμπλήρωση του τριπλότυπου) η Δ.Ε. προτείνει στα μέλη του Συλλόγου να χρεώνουν 20 Ευρώ κατ΄ ελάχιστον.

Από τη Δ.Ε.

6.12.2005

επιστροφή