20/05/2006

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, Νοέμβριος 2002

Με την οποία καθορίζονται οι όροι αμοιβής και εργασίας των Γεωτεχνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) απασχολουμένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμού.

Στην Αθήνα σήμερα στις 14/11/2002 οι υπογεγραμμένοι :

1. Από πλευράς εργοδοτών η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΠΑΣΕΓΕΣ), που εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 16), νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο του Διοικητικού της Συμβουλίου, Τζανέτο Καραμίχα και τον Γενικό Διευθυντή Γιάννη Τσιφόρο.

2. Από πλευράς μισθωτών :

α) Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΠΟΣΓ), που εδρεύει στην Αθήνα (Διδότου 26), εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο του Διοικητικού της Συμβουλίου Κώστα Βαλιάντζα

β) Το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Σ.Γ.Ι.Υ.Ε.), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Μαραθώνος 11) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Βασίλη Γουτούλη

γ) Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ, που εδρεύει στην Αθήνα (Πειραιώς 68Α) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου Αναστάσιο Κουρή

δ) Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ, που εδρεύει στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη 15) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντιπρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής Λάμπρο Αντωνιάδη.

ε) Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ, που εδρεύει στην Αθήνα (Πειραιώς 68Α) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Αντώνη Αγγελόπουλο,

Μπορείται να "κατεβάσετε" το πλήρες κείμενο σε Word μορφή ή Acrobat
επιστροφή