24/06/2010

«Ολοκλήρωση αξιολόγησης του προγράμματος ΕΣΠΑ - ΠΕΠ 2009 - Ανακοίνωση βάσεων»

Ολοκληρώθηκε  η διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος ΕΣΠΑ - ΠΕΠ 2009 (ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων σε όλους τους κλάδους, ΕΣΠΑ 2007-2013) και αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση των βάσεων από τις τράπεζες μέσω επιστολής που θα σταλεί στους δικαιούχους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν κοινοποιηθεί στους  Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης και τους Γ.Γ. των Περιφερειών, οι βάσεις για τις θεματικές ενότητες που αφορούν τους κτηνιάτρους (εμπόριο για τους συναδέλφους που έχουν ως δραστηριότητα με υψηλότερο τζίρο το εμπόριο και υπηρεσίες για τους συναδέλφους που εμφανίζουν υψηλότερο τζίρο από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες) διαμορφώθηκαν ως εξής:

Άξονας Θεματική  Ενότητα Βάση  Επιχορήγησης (Βαθμός) Αριθμός Επιχορηγ.
Άξονας 3 - Αττικής  Υπηρεσίες 76.632 597
Άξονας 3 - Αττικής  Εμπόριο 76.220 502
Άξονας 4 - Δ. Ελλάδας Υπηρεσίες 75.960 90
Άξονας 4 - Δ. Ελλάδας Εμπόριο 76.476 91
Άξονας 4 - Κ. Μακεδονίας Υπηρεσίες 76.248 295
Άξονας 4 - Κ. Μακεδονίας Εμπόριο 75.825 281
Άξονας 4 - Κρήτης Υπηρεσίες 79.266 118
Άξονας 4 - Κρήτης Εμπόριο 77.207 127
Άξονας 5 - Β. Αιγαίου Υπηρεσίες 76.356 55
Άξονας 5 - Β. Αιγαίου Εμπόριο 76.868 58
Άξονας 5 - Δ. Μακεδον. Υπηρεσίες 67.376 62
Άξονας 5 - Δ. Μακεδον. Εμπόριο 71.591 57
Άξονας 5 - Πελ/νήσου Υπηρεσίες 75.386 98
Άξονας 5 - Πελ/νήσου Εμπόριο 76.290 95
Άξονας 6 - Α. Μακ. Θράκης Υπηρεσίες 75.738 99
Άξονας 6 - Α. Μακ. Θράκης Εμπόριο 73.799 103
Άξονας 6 - Ιονίων Νήσων  Υπηρεσίες 73.050 57
Άξονας 6 - Ιονίων Νήσων  Εμπόριο 74.888 52
Άξονας 6 - Ν. Αιγαίου Υπηρεσίες 82.733 67
Άξονας 6 - Ν. Αιγαίου Εμπόριο 80.701 71
Άξονας 7 - Θεσσαλίας Υπηρεσίες 76.898 125
Άξονας 7 - Θεσσαλίας Εμπόριο 76.211 120
Άξονας 8 - Στ. Ελλάδας Υπηρεσίες 73.883 86
Άξονας 8 - Στ.Eλλάδας Εμπόριο 74.346 85
Άξονας 9 - Ηπείρου Υπηρεσίες 82.567 64
Άξονας 9 - Ηπείρου Εμπόριο 78.765 67
 

Αξίζει να σημειωθεί  ότι, όπως έγινε και σε προηγούμενους κύκλους ανάλογων προγραμμάτων, υπάρχει ενδεχόμενο οι παραπάνω βάσεις να μειωθούν σε περίπτωση όπου  αρκετές επιχειρήσεις δεν θα προχωρήσουν στην υλοποίηση των έργων. Τέλος, σε περίπτωση που συνάδελφοι δεν γνωρίζουν την βαθμολογία τους θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον σύμβουλο που ανέλαβε την εκπόνηση της μελέτης ή με την τράπεζα που κατάθεσαν τον φάκελο ώστε να τους κοινοποιηθεί.

επιστροφή