20/05/2006

Βιβλιάρια Εμβολιασμών Ζώων Συντροφιάς της FECAVA

Τα Βιβλιάρια Εμβολιασμών είναι στη διάθεση όλων των συναδέλφων.
Πρέπει να τονίσουμε ότι ο Π.Κ.Σ. προχώρησε στην έκδοση ειδικών βιβλιαρίων με σκοπό να βοηθήσει, έτσι ώστε να τα Βιβλιάρια Εμβολιασμών να βρίσκονται μόνο στους κτηνιάτρους και όχι στους διαφόρους επίδοξους "εμβολιαστές". Για την έκδοσή τους τηρήθηκαν οι Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Φροντίστε να προμηθευτείτε ( διατίθενται δωρεάν) από τα γραφεία του Π.Κ.Σ. στην Αθήνα, αλλά και από τα Παραρτήματα.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τα γραφεία του Συλλόγου.
Προστατεύουμε τα δικά μας συμφέροντα. Μη το ξεχνάτε!
επιστροφή