20/05/2006

Περιφερειακά Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας (ΠΕΔΥ)

Στην ίδρυση Περιφερειακών Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας προχωράει το Υπουργείο Υγείας στην αρμοδιότητα των οποίων εντάσσει μεταξύ άλλων, και τον μικροβιακό και υγειονομικό έλεγχο των τροφίμων. Μέχρι σήμερα είναι γνωστό ότι τέτοιοι έλεγχοι γίνονται στα εργαστήρια του Υπ. Γεωργίας. Παρόλα αυτά και για την περίπτωση που λειτουργήσουν για το σκοπό αυτό τα ΠΕΔΥ στείλαμε επιστολή στον Υπουργό Υγείας γιατί στην στελέχωσή τους από επιστήμονες 50 κλάδων (σχετικούς και άσχετους) που προβλέπεται στο ΠΔ, δεν συμπεριλαμβάνονται κτηνίατροι.
επιστροφή